Archiwalne wpisy: 2003 r.

Decyzją arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla – ksiądz Jan Łukaszuk (proboszcz parafii p.w. św. Jana Teologa w Chełmie) został mianowany na dziekana Okręgu Chełmskiego, zastępując tym samym księdza mitrata Włodzimierza Chodaka.
Ksiądz Włodzimierz Chodak przez 44 lata pełnił posługę duszpasterską w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie. Obecnie przeszedł w stan spoczynku.