Informacja o nabożeństwach – grudzień 2022

04.12. [Niedziela XXV po Pięćdziesiątnicy] – ŚWIĘTO WPROWADZENIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY DO ŚWIĄTYNI

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………………900

 

11.12. [Niedziela XXVI po Pięćdziesiątnicy] – MĘCZENNIKA I WYZNAWCY STEFANA NOWEGO.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………………900

 

13.12. [Wtorek] – APOSTOŁA ANDRZEJA PIERWSZEGO POWOŁANEGO (62).

REKOLEKCJE DUCHOWIEŃSTWA DEKANATU CHEŁMSKIEGO w Parafii Prawosławnej w CHEŁMIE ……………800

 

18.12. [Niedziela XXVII  po Pięćdziesiątnicy] – ŚW. SAWY UŚWIĘCONEGO (532).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………….900

 

19.12. [Poniedziałek] – ŚW. CUDOTWÓRCY MIKOŁAJA, ARCYBISKUPA MIRY LICYJSKIEJ (OK.345).

Święto w Żeńskim Domu Zakonnym w HOLESZOWIE.

 

25.12. [Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy] – ŚWIĘTYCH PRAOJCÓW. Św. Spirydona Cudotwórcy bpa Tremithus (ok.348)

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………………900

 

01.01. [Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy, przed świętem Narodzenia Chrystusa] – ŚWIĘTYCH OJCÓW.

– Spowiedź – Rekolekcje …………………………………………………………………..800

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..900

 

tel. 503 099 788