Informacja o nabożeństwach – kwiecień–maj 2023

INFORMACJA  O NABOŻEŃSTWACH

KWIECIEŃ 2023

 

01.04. [Sobota Akatystu] – WYCHWALANIE MATKI BOŻEJ. SMOLEŃSKIEJ IKONY MATKI BOŻEJ „UMILENIJE” (1103).

– Akatyst do Matki Bożej ..…………………………………………………………..…. 900

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..… 1000

 

02.04. [V Niedziela Wielkiego Postu] – ŚW. MARII EGIPSKIEJ (522).

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego ..………………………………………….…. 900

– Pasja z wieczerni

 

07.04. [Piątek] – ŚWIĘTO ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma z wieczerni .……………………….………. 900

 

08.04. [Sobota Łazarza] – WSKRZESZENIE ŚW. ŁAZARZA. SOBÓR ŚW. ARCHANIOŁA GABRIELA.

– SPOWIEDŹ – REKOLEKCJE ……………………………………………………… 800

– Liturgia św. Jana Chryzostoma

 

09.04. [Niedziela Palmowa] –  WEJŚCIE PANA DO JEROZOLIMY.

– Nabożeństwo poświęcenia palm ………………………………………….….. 845

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….……… 900

 

TYDZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ

 

12.04. [Wieka Środa] – ŚW. SAKRAMENT JELEOSWIASZCZENIJA.

– Namaszczenia Chorych Olejami Świętymi w Chełmie……………… 1700

 

13.04. [Wielki Czwartek] – WSPOMNIENIE MISTYCZNEJ WIECZERZY.

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego z wieczerni ..……………………….….. 900

– Jutrznia Wielkiego Piątku

z czytaniem 12-tu fragmentów Ewangelii pasyjnych „Strasti”……. 1700

 

14.04. [Wielki Piątek] – WSPOMNIENIE MĘKI PAŃSKIEJ. ŚCISŁY POST. Liturgii nie sprawuje się.

– Wieczernia z wyniesieniem ”Płaszczanicy”- Całunu .……….……… 1700

 

15.04. [Wielka Sobota] – JUTRZNIA WIELKIEJ SOBOTY ………..….. 700

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego Poświęcenie chleba i wina oraz poświecenie pokarmów

 

PASCHA CHRYSTUSOWA ZMARTWYCHWSTANIE PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

16.04./17.04. [Wielka Sobota/Niedziela] –  POŁUNOSZNICA PASCHALNA

z Kanonem Wielkiej Soboty …….…………………… 2330

– JUTRZNIA PASCHALNA

– LITURGIA PASCHALNA św. Jana Chryzostoma  poświęcenie „ARTOSA” chleba wielkanocnego oraz pokarmów

 

– Wieczernia Paschalna  ………………………………………………………… 1500

 

PASCHALNY TYDZIEŃ CIĄGŁY – BEZ POSTU.

 

17.04. [Świetlany Poniedziałek – II Dzień Paschy] –

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….……… 900

 

21.04. [Świetlany Piątek] – IKONY MATKI BOŻEJ „ŻYCIODAJNE ŹRÓDŁO”.

Uroczystości w monasterze w Turkowicach.

 

23.04. [Niedziela II po Wielkanocy] – ANTYPASCHA. O TOMASZU.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma we Włodawie …………………….……… 800

Z rozdzieleniem „ARTOSA”.

 

Dzielenie radości paschalnej ze zmarłymi:

– Cmentarz Prawosławny w UHRUSKU / KOBYLICA/ .……………….1030

– Cmentarz Prawosławny w SIEDLISZCZU ..…………………………….. 1100

– Cmentarz Prawosławny w KOSYNIU……………………………………… 1215

– Cmentarz Prawosławny w UHNINIE …………………………………..… 1400

– Cmentarz Prawosławny w WYRYKI WOLA …………………………… 1530

– Cmentarz Prawosławny w WYRYKI ADAMPOL ……………………… 1630

 

30.04. [Niedziela III po Wielkanocy] – ŚW. ŚW. NIEWIAST NIOSĄCYCH WONNOŚCI ORAZ ŚW. ŚW. JÓZEFA Z ARYMATEI I NIKODEMA

– Liturgia św. Jana Chryzostoma  we Włodawie …………………….……..900

– Cmentarze we Włodawie i Orchówku

 

 

 

INFORMACJA  O NABOŻEŃSTWACH

MAJ 2023

 

 

06.05. [Sobota] – ŚW. WIELKIEGO MĘCZ. JERZEGO (303). MĘCZ. KRÓLOWEJ ALEKSANDRY (303).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….……… 900

 

07.05. [Niedziela IV po Wielkanocy] – O PARALITYKU. ŚW. ABRAMIUSZA BUŁGARSKIEGO.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….……… 900

Dzielenie radości paschalnej ze zmarłymi:

– Prawosławny Cmentarz w Zbereżu ………………………………………. 1400

 

14.05. [Niedziela V po Wielkanocy] –  O SAMARYTANCE. PROROKA JEREMIASZA  (VI w. p. n. Ch.), ŚW. TAMARY, KRÓLOWEJ GRUZJI  (1213).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….……… 900

 

21.05. [Niedziela VI po Wielkanocy] – O ŚLEPCU. APOSTOŁA I EWANGELISTY JANA TEOLOGA (98-117).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….…….  900

 

 

21.05 [Poniedziałek] – PROROKA IZAJASZA. (VII w. p. n. Ch.). PRZENIESIENIE RELIKWII ŚW. MIKOŁAJA Z MIRY LICYJSKIEJ DO BARI (1087). MĘCZ. KRZYSZTOFA.

Święto Parafialne w cerkwi w ZABŁOCIU.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….……. 1000

 

 

24.05. [Środa] – ZAKOŃCZENIE ŚWIĘTA PASCHYŚW. ŚW. RÓWNYCH APOSTOŁOM CYRYLA (869) I METODEGO (885), NAUCZYCIELI SŁOWIAN.

 

– Wsienoszcznoje bdienije w Sławatyczach ……………………………… 1800

25.05. [Czwartek] – ŚWIĘTO WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO. Święto Parafialne w cerkwi w SŁAWATYCZACH.

 

28.05. [Niedziela VII po Wielkanocy] – ŚW. ŚW. OJCÓW I SOBORU POWSZECHNEGO. ŚW. PACHONIUSZA WIELKIEGO (348).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….…….  900

 

 

tel. kontaktowy 503 099 788