Informacja o nabożeństwach – maj 2019

INFORMACJA

O NABOŻEŃSTWACH

 

PASCHA CHRYSTYUSOWA – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

27.04./28.04. [Wielka Sobota/Niedziela] –

– JUTRZNIA PASCHALNA ………………………………………………………… 2330

– LITURGIA PASCHALNA (św. Jana Chryzostoma)

poświęcenie „ARTOSA” chleba wielkanocnego oraz pokarmów

– Nabożeństwo Paschalne w Uhrusku ……………………………………… 1000

– Wieczernia paschalna  we Włodawie ..………………………………….. 1400

 

TYDZIEŃ CIĄGŁY – BEZ POSTU.

29.04. [Poniedziałek Paschy] –

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….……. 1000

 

01.05. [Środa Paschy] –

Uroczystość poświęcenia cerkwi w Chełmie/Rekonsekracja/

– Pod przewodnictwem J.E. Arcybiskupa Abla

w asyście duchowieństwa ………………….……… 900

 

03.05. [Piątek Paschy] – Ikony Matki Bożej Życiodajne Źródło –

Święto monasterskie cerkwi w Turkowicach.

 

04.05. [Sobota Paschy] –

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….……. 1000

– Modlitwa na rozdzielenie „ARTOSA” i rozdanie wiernym

 

05.05. [Niedziela II po Wielkanocy] – ANTYPASCHA. O TOMASZU.

Dzielenie radości paschalnej ze zmarłymi:

– Cmentarz Prawosławny KOBYLICA – UHRUSK ………………………..…. 800

– Liturgia św. Jana Chryzostoma w Rudzie ………………………….………….. 900

– Cmentarz Prawosławny w SIEDLISZCZU ..…………………………….. 1100

– Cmentarz Prawosławny w KOSYNIU……………………………………… 1230

– Cmentarz Prawosławny w UHNINIE …………………………………..… 1400

– Cmentarz Prawosławny w WYRYKI WOLA …………………………… 1530

– Cmentarz Prawosławny w WYRYKI ADAMPOL ……………………… 1630

 

06.05. [Poniedziałek] –

ŚW. WIELKIEGO MĘCZENNIKA JERZEGO (303).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….……. 1000

 

12.05. [Niedziela III po Wielkanocy] –

ŚWW. NIEWIAST NIOSĄCYCH WONNOŚCI DO GROBU

oraz św. św. Józefa z Arymatei i Nikodema

– Liturgia św. Jana Chryzostoma i Panichida Paschalna ..……….……… 900

– Cmentarze we Włodawie i Orchówku …………………………………… 1100

 

19.05. [Niedziela IV po Wielkanocy] – O PARALITYKU.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….…….. 900

 

– Panichida Paschalna

na prawosławnym cmentarzu w Zbereżu ……………………………….. 1400

 

22.05. [Środa] – PROROKA IZAJASZA.

PRZENIESIENIE RELIKWI ŚW.  MIKOŁAJA Z MIRY LICYJSKIEJ DO BARI.

Święto parafialne w Zabłociu.

 

26.05. [Niedziela V po Wielkanocy] – O SAMARYTANCE.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….…….. 900

 

02.06. [Niedziela VI  po Wielkanocy] –

ŚW. ŚW. MĘCZENNIKÓW CHEŁMSKICH I PODLASKICH. UROCZYSTOŚCI W CHEŁMIE.

 

 

 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej:

http://www.cerkiew.wlodawa.pl/

tel. 503 099 799