Informacja o nabożeństwach – maj 2024

TYDZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ

01.05. [Wieka Środa] – SAKRAMENT JELEOSWIASZCZENIJA.

– Namaszczenie Chorych Olejami Świętymi w cerkwi Prokatedralnej św. Apostoła Teologa w Chełmie ……………………………..……………… 1700

 

02.05. [Wielki Czwartek] – WSPOMNIENIE MISTYCZNEJ WIECZERZY.

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego z wieczerni ..……………………….….. 900

– Jutrznia Wielkiego Piątku z czytaniem 12-tu fragmentów Ewangelii pasyjnych „Strasti”……. 1700

 

03.05. [Wielki Piątek] – WSPOMNIENIE MĘKI PAŃSKIEJ. ŚCISŁY POST.

– Wieczernia z wyniesieniem „płaszczanicy” – Całunu i małe powieczerze z kanonem  .……….………………………..… 1700

 

04.05. [Wielka Sobota] – ŚW. KAPŁANA MĘCZ. BAZYLEGO (MARTYSZA) (1945)

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego z wieczerni ……………………………800

– Po liturgii Błogosławieństwo chleba i wina oraz pokarmów

 

– Nabożeństwo – poświęcenie pokarmów w Uhrusku …………….. 1500

 

PASCHA CHRYSTUSOWA – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

04.05./05.05. [Wielka Sobota/Niedziela] –

– POŁUNOSZNICA PASCHALNA …………………..…….…………………… 2330

– UTRENIA PASCHALNA (JUTRZNIA)

– LITURGIA PASCHALNA św. Jana Chryzostoma  poświęcenie „ARTOSA” chleba wielkanocnego oraz pokarmów

– Wielka Wieczernia Paschalna  …..………………………………………… 1500

 

PASCHALNY TYDZIEŃ CIĄGŁY – BEZ POSTU.

06.05. [Poniedziałek Paschy] – ŚW. WIELKIEGO MĘCZ. JERZEGO (303). MĘCZ. KRÓLOWEJ ALEKSANDRY

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….……. 900

10.05. [Piątek Paschy] – IKONY MATKI BOŻEJ „ŻYCIODAJNE ŹRÓDŁO”.

UROCZYSTOŚCI W MONASTERZE ŻEŃSKIM OPIEKI MATKI BOŻEJ W TURKOWICACH.

 

12.05. [Niedziela II po Wielkanocy] – ANTYPASCHA. O TOMASZU.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma we WŁODAWIE z rozdrobnieniem „ARTOSA” …………………………….………………….……. 800

Dzielenie radości paschalnej ze zmarłymi:

– Cmentarz Prawosławny w UHRUSKU-KOBYLICA ………………….. 1030

– Cmentarz Prawosławny w SIEDLISZCZU ..…………………………….. 1100

– Cmentarz Prawosławny w KOSYNIU……………………………………… 1200

– Cmentarz Prawosławny w UHNINIE …………………………………..… 1400

– Cmentarz Prawosławny w WYRYKI WOLA …………………………… 1530

– Cmentarz Prawosławny w WYRYKI ADAMPOL ……………………… 1630

 

19.05. [Niedziela III po Wielkanocy] – ŚW. ŚW. NIEWIAST NIOSĄCYCH WONNOŚCI.

Św. św. Józefa z Arymatei i Nikodema. Św. Tamary, Królowej Gruzji.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….……. 900

– Cmentarze we Włodawie i Orchówku.

 

21.05. [Wtorek] – APOSTOŁA I EWANGELISTY JANA TEOLOGA.

 

22.05. [Środa] – Pror. Izajasza (VII w. przed n.CH.), męcz. Krzysztofa(ok.250).

Przeniesienie relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Barii (1087).

Święto parafialne w cerkwi w ZABŁOCIU.

 

26.05. [Niedziela IV po Wielkanocy] – O PARALITYKU.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma we Włodawie …………………….……… 900

– Dzielenie radości paschalnej ze zmarłymi:

– Prawosławny Cmentarz w Zbereżu …………………………………….…1400

 

Serdecznie zapraszamy! Telefon kontaktowy: 503099788