Informacja o nabożeństwach – marzec 2019

INFORMACJA

O NABOŻEŃSTWACH

MARZEC

 

02.03. [Sobota RODZICIELSKA (Mięsopustna)] –

MODLITWY ZA ZMARŁYCH

– Liturgia św. Jana Chryzostoma z Panichidą …..………………………………..1000

 

03.03. [Niedziela O SĄDZIE OSTATECZNYM /MIĘSOPUSTNA] –

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….…………. 900

 

TYDZIEŃ CIĄGŁY – BEZ POSTU – MASLENICA.

 

09.03.[ Sobota] – Wsienoszcznoje Bdienije – Holeszów …………..….. 1700

 

10.03. [Niedziela PRZEBACZENIA WIN / SEROPUSTNA] –

WSPOMNIENIE WYPĘDZENIA ADAMA Z RAJU.

ŚW. TARASJUSZA, ABPA KONSTANTYNOPOLA.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………………..……. 900

– Wieczernia z Obrzędem przebaczenia win.

 

POCZĄTEK  WIELKIEGO POSTU I TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

 

11.03. [Poniedziałek]

– Czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety  ………………..….… 1600

 

12.03. [Wtorek]

– Czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety – Holeszów…….. 1700

 

13.03. [Środa]

– Czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety  ……………………… 1600

 

14.03. [Czwartek]

– Czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety  ……………………… 1600

 

15.03. [Piątek] –Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

z modlitewnym kanonem do wielkiego męczennika

Teodora Tyrona (Rycerza) oraz błogosławieństwo „Koliwa” …………. 1600

 

 

17.03. [ I Niedziela WIELKIEGO POSTU]

TRIUMF ORTODOKSJI – PRAWOSŁAWIA.

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego

z Molebniem okolicznościowym ………………………………………………….. 900

 

– I Pasja z wieczerni …………………………………………………………………… 17 00

 

20.03. [Środa]

Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów w Holeszowie

 

22.03. [Piątek] – Św. 40 męczenników z Sebasty (ok.320)

Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów ………………………………… 1600

 

23.03. [Sobota] –  WSPOMNIENIE  ZMARŁYCH

– Liturgia św. Jana Chryzostoma z Panichidą …..…………………….……… 1000

 

24.03. [ II Niedziela WIELKIEGO POSTU]

ŚW. GRZEGORZA PALAMASA

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego …….………………………………………….. 900

 

– II Pasja z wieczerni ……………………………………………………………………17 00

 

30.03. [Sobota] –  WSPOMNIENIE  ZMARŁYCH

– Liturgia św. Jana Chryzostoma z Panichidą …..…………………….……… 1000

 

31.03. [III Niedziela  WIELKIEGO POSTU] –

ADORACJIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA  – KRIESTOPOKŁONNAJA.

– Nabożeństwo z wyniesieniem i adoracją św. Krzyża  ………….…………. 900

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego

– Akatyst Krzyża Świętego i Adoracja ……….……………………………………….. 1700