Informacja o nabożeństwach – sierpień 2020

01.08. [Sobota] – ŚWIĘTO W MONASTERZE KOSTOMŁOTY.

ŚWIĘTEGO SERAFINA Z SAROWA.

 

02.08. [Niedziela VIII  po Pięćdziesiątnicy] –

PROROKA ELIASZA (IX w. przed n. Ch.)

Odnalezienie relikwii męcz. Antoniego Brzeskiego (1649).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….…….. 1000

 

06.08. [Czwartek] –

ŚWIĘTO PARAFIALNE W KATEDRALNEJ CERKWI W LUBLINIE.

 

07.08. [Piątek] – ZAŚNIĘCIE ŚW. ANNY,

MATKI NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY.

Święto Parafialne  w Międzylesiu.

 

09.08. [Niedziela IX po Pięćdziesiątnicy] – ŚW. WIELKIEGO

MĘCZENNIKA I CUDOTWÓRCY PANTELEMONA (305).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….…….. 1000

 

14.08. [Piątek] – PROCESJA CZCIGODNEGO I ŻYCIODAJNEGO KRZYŻA.

POCZĄTEK POSTU PRZED ŚWIĘTEM ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY.

 

15.08. [Sobota] – ŚWIĘTO PARAFIALNE – FILIA W UHRUSKU.

– Akatyst ……………………………………………………………………………………. 900

– Liturgia ŚWIĄTECZNA ……………………………………………………….………1000

  

18.08. [Niedziela X po Pięćdziesiątnicy] –

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….………… 1000

 

18.08./19.08. [Wtorek – Środa] –

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO – MONASTER

– ŚW. GÓRA GRABARKA

 

23.08. [Niedziela XI po Pięćdziesiątnicy] –

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….………… 1000

– Poświecenie winogron, jabłek i innych owoców.

 

28.08. [Piątek] – ŚWIĘTO ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ  BOGURODZICY.

Święto Parafialne Cerkiew w Zabłociu i Hrubieszowie.

 

30.08. [Niedziela XII po Pięćdziesiątnicy] –

ŚW. MIRONA KAPŁANA (250).

Przygotowanie do Nowego Roku Szkolnego.

-Św. Sakrament Pokajanija (Spowiedzi) ……………………………..………….. 900

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….……… 1000

– Poświęcenie ziół, innych roślin i warzyw

– Molebień na rozpoczęcie nauki w roku szkolnym 2020/2021.

 

Serdecznie zapraszamy!

Telefon kontaktowy: 503 099 799