Informacja o nabożeństwach – sierpień 2022

01.08. [Poniedziałek] – ŚWIĘTO PARAFIALNE MONASTERU

ŚW. SERAFIMA Z SAROWA W KOSTOMŁOTACH.

 

02.08. [Wtorek] – ŚWIĘTEGO PROROKA ELIASZA (IX w. p.n.Ch.). ODNALEZIENIE RELIKWII MĘCZ. ATANAZEGO BRZESKIEGO.

Święto Parafialne – Olszanki k/Kodnia.

 

05.08. [Piątek] – POCZAJOWSKIEJ (1675) I „WSZYSTKICH STRAPIONYCH RADOŚĆ” (1888) IKON MATKI BOŻEJ.

– Akatyst z Molebniem „Wszystkich Strapionych Radość” do Matki Bożej ……..……….…………. 1800

 

06.08. [Sobota] – ŚWIĘTO PARAFIALNE W KATEDRALNEJ CERKWI W LUBLINIE.

 

07.08. [Niedziela VIII  po Pięćdziesiątnicy] – ZAŚNIĘCIE ŚW. ANNY, MATKI NAJŚW. BOGURODZICY.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….…………. 1000

 

09.08. [Wtorek] – ŚW. WIELKIEGO MĘCZENNIKA I CUDOTWÓRCY PANTELEMONA (305).

Święto Parafialne  Cerkiew w Kopytowie.

 

13.08. [Wtorek] – XXX PIELGRZYMKA NA ŚWIĘTO – GÓRA GRABARKA.

 

14.08. [Niedziela IX po Pięćdziesiątnicy] – PROCESJA CZCIGODNEGO I ŻYCIODAJNEGO KRZYŻA.

ŚW. ŚW. MĘCZ. SIEDMIU BRACI MACHABEUSZÓW I MATKI SALOMEI I NAUCZYCIELA ELEAZARA (166 r.  p.n.Ch.)

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….…………. 1000

 

 Początek postu

przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy.

 

15.08. [Poniedziałek] – ŚWIĘTO PARAIFALNE – FILIA W UHRUSKU.

 

18.08./19.08. [Czwartek–piątek] – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO – MONASTER

– ŚW. GÓRA GRABARKA

 

21.08. [Niedziela X po Pięćdziesiątnicy] – ŚW. MIRONA, CUDOTWÓRCY, BPA KRETY (350).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….…………. 1000

– Poświęcenie winogron i innych owoców

 

28.08. [Niedziela XI po Pięćdziesiątnicy] – ŚWIĘTO ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ  BOGURODZICY.

Ikony Sofiii – Mądrości Bożej, Częstochowskiej Ikony Matki Bożej.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….…… 1000

– Poświęcenie ziół, roślin i innych warzyw

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy! Telefon kontaktowy: 503099788