Informacja o nabożeństwach – styczeń 2021

03.01.[Niedziela XXX  po Pięćdziesiątnicy] – ŚWIĘTYCH OJCÓW, PRZED ŚWIĘTEM NARODZENIA CHRYSTUSA.

– Spowiedź przed świętem Bożego Narodzenia. Rekolekcje ………. 900

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…. 1000

 

06.01.[Środa] – WIGILIA ŚWIĘTA NARODZENIA CHRYSTUSA. ŚCISŁY POST.

 

07.01.[Czwartek] – ŚWIĘTO NARODZENIA PANA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

– Wielkie Powieczerze i Jutrznia świąteczna …………………………..…. 800

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego

 

Od 7 stycznia do 18 stycznia –

„święte dni” – nie ma postu w środy i piątki.

 

08.01. [Piątek] – SOBÓR NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY. IKON MATKI BOŻEJ – OSTROBRAMSKIEJ  I „RATUNEK ZAGUBIONYCH

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..….1000

 

09.01. [Sobota po święcie Narodzenia Chrystusa] – APOSTOŁA I PIERWSZEGO MĘCZENNIKA STEFANA (34).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…..1000

 

10.01. [Niedziela XXXII po Pięćdziesiątnicy] – PO ŚWIĘCIE NARODZENIA CHRYSTUSA.

ŚW. ŚW. JÓZEFA SPRAWIEDLIWEGO, DAWIDA KRÓLA I JAKUBA, BRATA PAŃSKIEGO.

ŚW. ŚW. DZIECI ZABITYCH PRZEZ HERODA W BETLEJEM.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….…..1000

 

14.01. [Czwartek] –  ŚWIĘTO OBRZEZANIA PAŃSKIEGO. ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO, ARCYB. CEZAREI KAPADOCKIEJ (379).

NOWY ROK – W STARYM STYLU.

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego i Molebień o zdrowie ……………1000

 

17.01. [Niedziela XXXIII  po Pięćdziesiątnicy, przed Objawieniem] – SOBÓR 70 APOSTOŁÓW.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…. 1000

 

18.01.[Poniedziałek] – WIGILIA ŚWIĘTA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. DZIEŃ POSTNY.

– Świąteczne Wsienoszcznoje Bdienije w Holeszowie …………………………….. 1700

 

19.01. [Wtorek] –  ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. CHRZEST PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…. 1000

Z HAGIASMĄ – WIELKIM POŚWIĘCENIEM WODY.

 

24.01. [Niedziela XXXIV  po Pięćdziesiątnicy] – PO ŚWIECIE OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….…..1000

 

31.01. [Niedziela XXXV po Pięćdziesiątnicy] –  ŚWIĘTYCH ATANAZEGO WIELKIEGO I CYRYLA ARCYBISKUPA ALEKSANDRII.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………..……… 1000