Archiwalne wpisy: 2007 r.

» 23-12-2007 r.

Przy współpracy Parafii i Towarzystwa dla Natury i Człowieka zorganizowano spotkanie w świetlicy parafialnej pt. „Cmentarze Pogranicza – Zabytkowe nekropolie prawosławne Ziemi Włodawskiej i ich ochrona”. W programie spotkania ujęto:
– prezentację wystawy w j. ukraińskim
– pokaz zdjęć z zabytkowych cmentarzy oraz filmu z prac porządkowych i remontowych
– spotkanie z autorami
Spotkanie było jednocześnie podsumowaniem prac na prawosławnych cmentarzach parafii prawosławnej we Włodawie, a m.in. Sobiborze, Zbereżu, Kosoniu i Siedliszczu. W pracach porządkowych na terenie cmentarza prawosławnego w Sobiborze brali udział osadzeni z Zakładu Karnego we Włodawie.

» 04-11-2007 r.

W dniach 3-4 listopada 2007 r. w Terespolu odbył się Turniej Piłki Siatkowej Polsko-Białorusko-Ukraińskiej Miniparafiady realizowanej w ramach mikroprojektu „To, co nas łączy. Cegiełką do…”. W turnieju uczestniczyły drużyny z: Lublina, Terespola, Tarnogrodu, Włodawy, Białej Podlaskiej, Kowla (Ukraina) oraz Brześcia (Białoruś), reprezentujące: Diecezję Lubelsko-Chełmską (Polska), Brzeską (Białoruś) oraz Włodzimierz Wołyński – Kowel (Ukraina). Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz najnowszy numer „Istocznika – wiadomości BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej”, natomiast trzem najlepszym drużynom wręczono także puchary.

» 31-08-2007 r.

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej postanowiło przed rozpoczęciem roku szkolnego jeszcze raz się spotkać przy wspólnej zabawie. W planie spotkania był molebnem w horostyckiej cerkwi oraz ognisko z grami integracyjnymi, m.in. kalambury i tor przeszkód.

» 27-07-2007 r.

W cerkwi p.w. Narodzenia NMP mieliśmy zaszczyt gościć Chór „Saratowska Polonia” z Saratowa (Rosja). Zespół przyjechał na zaproszenie Włodawskiego Domu Kultury oraz Leszka Hawryszuka, właściciela firmy Grażka i lokalnego Punktu Informacji Turystycznej. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni kościelne, ludowe i rosyjskie. Zespół wystąpił już po raz drugi na terenie Włodawy oraz w cerkwi prawosławnej i ponownie zachwycił swoim śpiewem. W cerkwi zaprezentował utwory muzyki cerkiewnej, które w wykonaniu tego chóru były balsamem dla duszy.

» 15-07-2007 r.

Odbył się wyjazd na uroczystości z okazji święta ku czci Turkowickiej Matki Bożej w Turkowicach koło Hrubieszowa. Obchody święta były bardzo uroczyste, gdyż w owych dniach po raz pierwszy od 64 lat wszystkie świąteczne nabożeństwa odbyły się na terenie dawnego monasteru p.w. Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Uroczystościom przewodniczył zwierzchnik Kościoła prawosławnego w Polsce, metropolita Sawa. W ciągu dwóch dni w Turkowicach zgromadziło się ponad 1500 pielgrzymów z Chełmszczyzny, Podlasia, Białostocczyzny, Wołynia, Galicji, Warszawy, Lublina i innych.

» 10-07-2007 r.

Na włodawskim festiwalu „Poleskie Lato z Folklorem”, jak co roku, występowało wiele zagranicznych grup, m.in. z Ukrainy, Izraela, Białorusi. W sobotę wszyscy uczestnicy festiwalu modlili się wspólnie w cerkwi pw. Narodzenia NMP we Włodawie.

» 08-07-2007 r.

W niedzielę 8 lipca włodawska parafia prawosławna p.w. Narodzenia NMP uroczyście świętowała siódmą rocznicę poświęcenia ołtarza, wspominając liturgiczną pamięć św. proroka Jana Chrzciciela. Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył ordynariusz diecezji, Arcybiskup Lubelski i Chełmski, Abel. W swojej homilii, nawiązując do 60. rocznicy Akcji „Wisła”, która w szczególny sposób doświadczyła włodawską społeczność, władyka zwrócił szczególną uwagę na rolę wiary w życiu człowieka. Podkreślił, że właśnie wiara i gorliwość wyznawców prawosławia stworzyła podwaliny pod nową perspektywę życia Cerkwi. Podczas molebna po zakończeniu Boskiej Liturgii hierarcha poświęcił po przeprowadzonej konserwacji zabytkowy kiot z ikoną św. męcz. Jerzego.

» 03-06-2007 r.

W piątek 31 kwietnia z cerkwi we Włodawie wyruszyła II Piesza Pielgrzymka do Chełma na Święto Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej obchodzone w niedzielę 3 czerwca. Święto było połączone z obchodami 60. rocznicy Akcji „Wisła”. W dwudniowej pielgrzymce brali udział zarówno starsi, jak i młodsi parafianie.

» 25-03-2007 r.

Ks. Jerzy Hasiuk mianowany wikariuszem Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia NMP we Włodawie dekretem Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego.

» 10-02-2007 r.

We Włodawskim Domu Kultury zostało wystawione tradycyjne ukraińskie przedstawienie bożonarodzeniowe „Wertep” w wykonaniu studenckiej amatorskiej grupy teatralnej z Lublina. W skład grupy wchodzą studiujący na lubelskich uczelniach prawosławni studenci i doktoranci. Współorganizatorzy przedstawienia: Włodawski Dom Kultury, Parafia Prawosławna Narodzenia NMP we Włodawie oraz Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie.

» 12-01-2007 r.

W Białej Podlaskiej odbyła się Małanka – bal karnawałowy organizowany przez BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej i BMP z Białej Podlaskiej. Brała w niej udział zarówno młodsza, jak i starsza młodzież parafii.