Archiwalne wpisy: 2008 r.

» 12-10-2008 r.

Uroczystą św. liturgią w chełmskiej prawosławnej cerkwi katedralnej rozpoczęły się obchody 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu. Honorowy patronat nad ich przebiegiem objął prezydent RP Lech Kaczyński. Uroczystościom liturgicznym przewodził J.E. Arcybiskup Abel Ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w asyście hierarchów J.E. Arcybiskupa Białostocko-Gdańskiego Jakuba, J.E. Biskupa Supraskiego Grzegorza i J.E. Biskupa Piotrkowskiego Paisjusza oraz duchowieństwa. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele polskich i ukraińskich władz państwowych. Poświęcony został monument upamiętniający wydarzenia z 1938 roku i odbył się okolicznościowy koncert – requiem. W drugim dniu uroczystości w PWSZ w Chełmie odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowe pod nazwą „Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku – uwarunkowanie, przebieg, konsekwencje”. Otwarte zostały dwie wystawy: o burzeniu cerkwi i o ikonach z nieistniejących cerkwi Chełmszczyzny ze zbiorów Muzeum Chełmskiego.

» 11-09-2008 r.

Pod patronatem Jego eminencji Najprzewielebniejszego Abla Prawosławnego Arcybiskupa Lubelsko-Chełmskiego i Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie płk Jerzego Nikołajewa Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie mjr Andrzej Odyniec oraz Kapelan Więziennictwa ks. Jerzy Ignaciuk zorganizowali I Międzynarodowy Konkurs Wschodniego Pogranicza pt. „Pisanie ikon” – Włodawa 2008. Celem organizacji w/w konkursu było zainteresowanie skazanych wartościami duchowymi, estetycznymi i artystycznymi płynącymi z Tradycji Cerkwi prawosławnej i kształtowanie u skazanych szacunku dla kultury oraz tradycji, a także była to pewna forma resocjalizacji skazanych. Prace zostały ocenione i najlepsze nagrodzone. Otwarcie wystawy prac pokonkursowych odbyło się we Włodawie przy cerkwi Narodzenia N.M.P. Wystawa dostępna była podczas Festiwalu Trzech Kultur i znajduje się do dnia dzisiejszego przy cerkwi we Włodawie.

» 01-06-2008 r.

W pierwszą niedzielę czerwca w Chełmie odbyły się uroczystości ku czci św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. Przewodniczył im Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, któremu towarzyszyli Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel i Biskup Siemiatycki Jerzy. Uroczystości w tym roku miały szczególny charakter, ponieważ było to już pięciolecie kanonizacji. Uroczystości rozpoczęły się kilka dni wcześniej od odprawienia milenia w cerkwi Narodzenia N.M.P. we Włodawie i wyjścia pieszej pielgrzymki do Chełma. Pielgrzymi w połowie drogi modlili się w cerkwi w Uhrusku. Modlitwie ku Męczennikom Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej w Uhrusku przewodniczył jago Eminencja Najprzewielebniejszy Abel Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski z duchowieństwem.

» 21-05-2008 r.

Cerkwi prawosławnej we Włodawie w maju wystąpił chór „Saratowska Polonia” z Saratowa (Rosja), był to jeden z koncertów na terenie miasta Włodawa. Wielu słuchaczy przybyłych na występ zachwycało się pięknym śpiewem zespołu. Nieuczestniczący powinni żałować. Następnie proboszcz parafii prawosławnej i zarazem Kapelan Zakładu Karnego we Włodawie ks. Jerzy Ignaciuk wspólnie z Dyrektorem Zakładu Karnego majorem Andrzejem Odyńcem zorganizował wystąpienie chóru dla osadzonych. Wystąpienie chóru zostało bardzo dobrze przyjęte przez osadzonych. W repertuarze były pieśni cerkiewny oraz narodowe. Wystąpienie było niecodziennym wydarzeniem i dla samego chóru, ponieważ po raz pierwszy śpiewał za bramą więzienną.

» 01-05-2008 r.

Z błogosławieństwa J.E. Najprzewielebniejszego Abla Prawosławnego Arcybiskupa Lubelsko-Chełmskiego w dniu 1 maja we Włodawie odbył się Koncert Paschalny wykonany przez grecki wokalno-muzyczny zespół „O Poszevikos Aulos” z Aten. Organizatorem wizyty Greków we Włodawie była Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska przy współpracy naszej parafii i Włodawskiego Domu Kultury.
Widzowie zgromadzeni w sali WDK gromkimi brawami nagradzali występ zespołu trwający około trzech godzin. Koncert Paschalny składał się z trzech części. W pierwszej części można było wysłuchać paschalnych pieśni chóralnych, w drugiej obejrzeć film o cudownym świętym ogniu (świetle) z Grobu Pańskiego pojawiającym się w Wielką Sobotę przez Wielkanocą Prawosławną, w trzeciej podziwiano tańce z Azji Mniejszej i Tracji. Szczególne podziękowania należą się ks. Ihumenowi Andrzejowi Borkowskiemu, który wspaniale komentował występy zespołu i tłumaczył wypowiedzi z języka greckiego.