Archiwalne wpisy: 2017 r.

» 26-12-2017 r.

INFORMACJA O NABOŻEŃSTWACH

STYCZEŃ

06.01. [Sobota] WIGILIA ŚWIĘTA NARODZENIA CHRYSTUSA.

ŚCISŁY POST.

07.01. [Niedziela XXXI po Pięćdziesiątnicy, przed Objawieniem Pańskim] –

ŚWIĘTO NARODZENIA  PANA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

– Wielkie Powieczerze i Jutrznia świąteczna ………………………………………………….……..… 800

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego

 

Od 7 stycznia do 18 stycznia – „świąteczne dni” –

nie ma postu w środy i piątki.

08.01. [Poniedziałek] –

SOBÓR PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY.

Św. św. Józefa Sprawiedliwego, Dawida Króla i Jakuba, brata Pańskiego.

Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej i „Ratunek Zagubionych”.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………………………………………………. 10 00

 

09.01. [Wtorek] –  APOSTOŁA  I PERWSZEGO MĘCZENNIKA STEFANA (34)

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………………………………………………. 10 00

 

14.01. [Niedziela XXX po Pięćdziesiątnicy, przed Objawieniem Pańskim] –

ŚWIĘTO OBRZEZANIA PAŃSKIEGO. ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO. 

Arcybiskupa Cezarei Kapadockiej (379),

św. Emilii, matki Bazylego Wielkiego (IV).  NOWY ROK.

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego i Molebień ………………………………………………………..  9 00

 

18.01. [Czwartek] –WIGILIA ŚWIĘTA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. Dzień postny.

 

19.01. [Piątek] –ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.

CHRZEST PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

– Liturgia świąteczna św. Jana Chryzostoma ………………………………..………………………… 1000

Z HAGIASMĄ – WIELKIM POŚWIĘCENIM WODY.

20.01. [Sobota, po świecie Objawienia] – SOBÓR ŚW. JANA CHRZCICIELA.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………….……………………………………..…….. 1000

 

21.01. [Niedziela XXXII po Pięćdziesiątnicy, po świecie Objawienia] –

O ZACHEUSZU.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………….………………………………………………..900

28.01. [Niedziela] O CELNIKU I FARYZEUSZU.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………….………………………………………………. 900

 

Tydzień ciągły – bez postu.

Serdecznie zapraszamy!

Telefon kontaktowy: ks. Jerzy Ignaciuk  503099788

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.cerkiew.wlodawa.pl/

» 26-11-2017 r.

INFORMACJA O NABOŻEŃSTWACH

GRUDZIEŃ

 

03.12.[ Niedziela XXVI po Pięćdziesiątnicy] –

WIGILIA ŚWIĘTA WPROWADZENIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY DO ŚWIĄTYNI.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…. 900

04.12.[ Poniedziałek] –

ŚWIĘTO WPROWADZENIA    NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY DO ŚWIĄTYNI.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…1000

09.12. [Sobota]

– Wsienoszcznoje Bdienije w Żeńskim Domu Zakonnym w Holeszowie ………………. 1700

 

10.12. [Niedziela XXVII po Pięćdziesiątnicy] –

WIELKIEGO MĘCZENNIKA JAKUBA PERSA (421). IKONY MATKI BOŻEJ „ZNAK”.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…. 900

 

16.12. [Sobota]

– Rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Chełmskiegow Horostycie …………………………900

– Nabożeństwo z Akafistem ku Czci Św. Wielkiej  Męczennicy Barbary we Włodawie ……………….. 1700

17.12. [Niedziela XXVIII  po Pięćdziesiątnicy] –

ŚW. WIELKIEJ MĘCZENNICY BARBARY.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….…..900

 

19.12. [Wtorek] –  ŚWIĘTEGO  CUDOTWÓRCY  MIKOŁAJA

Bpa MIRY LICYJSKIEJ (ok. 345)

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………….1000

 

24.12. [Niedziela XXIX po Pięćdziesiątnicy] –

ŚWIĘTYCH PRAOJCÓW.

– Rekolekcje Bożonarodzeniowe – Spowiedź ………………………………. 800

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………… 900

– Nabożeństwo z Akafistem ku Czci

            Św. Biskupa i Cudotwórcy Spirydona z Tremituntu ……………….. 1700

31.12. [Niedziela XXX po Pięćdziesiątnicy] –

ŚWIĘTYCH OJCÓW.

PRZED ŚWIĘTEM NARODZENIA CHRYSTUSA.

– Rekolekcje Bożonarodzeniowe – Spowiedź ………………………………. 800

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………… 900

Serdecznie zapraszamy!

Telefon kontaktowy: ks. Jerzy Ignaciuk  503099788

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej:

http://www.cerkiew.wlodawa.pl/

» 15-10-2017 r.

V Konkurs Ogólnopolski „Pisanie ikon”

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w październiku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Galerii „Na Parterze”  pod patronatem Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie. W czasie wystawy kapelan z ZK Biała Podlaska ks. Andrzej Pugacewicz wygłosił referat o historii ikonografii i funkcji ikony w cerkwi. Kapelan ZK Włodawa zorganizował także wystąpienie Kameralnego Chóru „Sacrum” pod dyrygenturą Angeliki Iwaniuk z koncertem pieśni cerkiewnych – prawosławnych podkreślając związek i znaczenie ikony i śpiewu w nabożeństwach prawosławnych.

» 30-09-2017 r.

Festiwal Trzech Kultur we Włodawie

W roku 2017 odbył się pod patronem Honorowym : Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko- Chełmskiej, Ambasadora Izraela w Polsce Anna Azari, Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, Ambasadora Ukrainy w Polsce Andrija Deszczyci i Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie Wasyla Pawluka. W programie było wiele atrakcji: koncerty, wystawy, spektakle, filmy, liczne spotkania z gwiazdami kina, teatru i telewizji, a m.in. dotyczące bezpośrednio prawosławia.

Promocja książki Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy i spotkanie z jej autorką Anetą Prymaką.

Prawosławie przez dziurkę – wystawa fotografii otworkowej o. Sofroniusza z Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej.

Koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu Chóru Oktoich działającego przy cerkwi św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław. Koncert był bardzo udany i został wykonany z dodatkowym przybliżeniem prawosławia podczas omawiania treści utworów.

Nabożeństwo – Liturgia wraz z oprawą muzyczną w wykonaniu Chóru Oktoich. W tym szczególnym dniu nabożeństwo sprawowali proboszcz włodawskiej parafii oraz ks. Grzegorz Cebulski dyrygent chóru. Ks. Grzegorz wygłosił adekwatne i płomienne kazanie do dnia Festiwalu łącząc z niedzielną ewangelią.

W czasie trwania Festiwalu oraz święta parafialnego udostępniono wystawę Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz wydawnictwa jej dotyczące. Wystawa cieszyła się zainteresowaniem o czym świadczyli ludzie odwiedzający cerkiew w tych dniach.

» 02-09-2017 r.

Święto Parafialne Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Uroczystości z okazji święta parafialnego w dn. 20- 21 września – Narodziny Najświętszej Bogurodzicy odbyły się w zastępczej cerkwi  przekształconej na ten cel świetlicy parafialnej ze względu na remont. Na Uroczystość przybyli duchowni: ks. Tomasz Łotysz proboszcz z Horostyty oraz ks. Jan Grajko proboszcz z Kodnia, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Na uroczystość przybyli wierni z parafii oraz parafii sąsiednich.

» 25-06-2017 r.

2017 VII 10
Uroczystości święta parafialnego we Włodawie

W pierwszą niedzielę po święcie Narodzenia św. Proroka Jana Chrzciciela prawosławna społeczność miasta Włodawa przeżywa radość swojego święta parafialnego. Święto stało się tradycją, kiedy po remoncie części ołtarzowej włodawskiej cerkwi w dniu św. Jana Poprzednika Chrystusowego został poświęcony Prestoł – Ołtarz.

Tegorocznej uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył ordynariusz diecezji arcybiskup lubelski i chełmski Abel, któremu asystowało pięciu duchownych oraz dwóch protodiakonów. Miłym akcentem była obecność grupy młodzieży prawosławnej z dekanatu siemiatyckiego, która pod przewodnictwem duchowym ks. Denisa Rusnaka z Mielnika, odpoczywając nad pobliskim Jeziorem Białym w Okunince, wzięła udział w tej uroczystości.

We włodawskim święcie wzięli udział oficjalni goście: burmistrz miasta Włodawa – Wiesław Muszyński, zastępca starosty włodawskiego Adam Panasiuk oraz wójt gminy Włodawa Tadeusz Sawicki. Przybyli również przedstawiciele wszystkich resortów służb mundurowych obecnych w codziennym życiu miasta Włodawa.

W homilii wygłoszonej do wiernych władyka Abel przedstawił postać św. proroka Jana Chrzciciela ukazując go jako symbol cierpienia za prawdę i wiarę, w kontekście tegorocznych obchodów 70. rocznicy barbarzyńskiej akcji „Wisła” z 1947 r. arcypasterz zachęcał wiernych do budowania swojej świadomej postawy służącej Świętemu Prawosławiu.

Na zakończenie Boskiej Liturgii władyka podziękował o. Dariuszowi Cichorowi, przeorowi klasztoru oo. Paulinów, a także wszystkim oficjalnym gościom uczestniczącym w uroczystościach. Wiernym arcybiskup życzył, aby sukcesem zwieńczyły się zmagania parafii w uzyskaniu środków finansowych z budżetu europejskiego na kontynuację rozpoczętego remontu zabytkowej włodawskiej świątyni pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Zachęcał do udziału w zbliżającym się święcie Turkowickiej Ikony Bogarodzicy w Żeńskim Monasterze w Turkowicach oraz uczczeniu 70. rocznicy akcji „Wisła” w Kostomłotach, podkreślając ich ogólnometropolitalny charakter.

ks. Mirosław Wiszniewski

źródło:http://www.lublin.cerkiew.pl/

» 07-06-2017 r.

2017-VI-12
Chełm: Ku czci Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej

Już po raz 14. ziemia chełmska w swoim książęcym grodzie Chełm świętuje pamięć św. św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. W sobotnie popołudnie 10 czerwca do chełmskiej cerkwi prokatedralnej przybyli pierwsi pielgrzymi: piesza pielgrzymka młodzieżowa z Włodawy, organizowana przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz grupa pielgrzymów z Warmii i Mazur, parafii prawosławnej z Mrągowa wraz ze swoim proboszczem ks. Jarosławem Kuprianiukiem. Całonocnemu Czuwaniu przewodniczył arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej, któremu asystowało licznie zgromadzone duchowieństwo.

W niedzielny poranek do Chełma przybyły kolejne grupy pielgrzymów z Ukrainy, dawni przesiedleńcy z Chełmszczyzny zintegrowani w Towarzystwie „Chołmszczyna”, obecnie zamieszkujący na Wołyniu w Kowlu, jak też na Galicji, we Lwowie i Sokalu. Przybyli do Chełma także parafianie lubelskich parafii oraz wierni parafii nadbużańskich na Południowym Podlasiu. Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył władyka Abel, któremu asystowało 15 duchownych.

W homilii skierowanej do wiernych arcybiskup mówił o znaczeniu niedzieli Wszystkich Świętych w życiu Cerkwi, szczególną uwagę zwracając na męczenników naszych czasów, do których zalicza się właśnie Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

Mówiąc o golgocie ziemi chełmskiej władyka odniósł się do 70. rocznicy tragicznej w skutkach akcji „Wisła”. Arcypasterz podzielił się refleksją o trudnych momentach przesiedleń w ramach akcji „Wisła”, gdzie często dochodziło do przelewu krwi, a cierpienie, ból i łzy były codziennością. Na nich zrodziło się nowe życie eklezjalne Świętego Prawosławia. Arcybiskup Abel porównał wkład ofiar akcji „Wisła” do działalności apostolskiej, która stała się paradoksem dla dzisiejszych czasów. Nowa emigracja tak licznie przybywająca do Polski ma już przygotowany grunt, aby kontynuować swoją rodzimą tradycję prawosławną, gdzie na „Ziemiach Odzyskanych” prawie każdy ośrodek miejski ma urządzoną i funkcjonującą świątynię prawosławną.

Na zakończenie władyka Abel podziękował wszystkim uczestnikom święta. Na prośbę arcybiskupa Jakuba z diecezji białostocko-gdańskiej na ręce proboszcza parafii prawosławnej w Mrągowie arcybiskup Abel błogosławił cząstkę św. relikwii św. męczennika Sergiusza (Zaharuka) z grona św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

ks. Andrzej Łoś

żródło:  http://lublin.cerkiew.pl/

» 30-03-2017 r.

INFORMACJA O NABOŻEŃSTWACH

MAJ

06.05. [Sobota]ŚW. WIELKIEGO MĘCZENNIKA JERZEGO (303).

-Liturgia św. Jana Chryzostoma z molebniem………………..…….….. 1000

 

07.05. [Niedziela IV po Wielkanocy] O PARALITYKU.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma i Panichida Paschalna  we WŁODAWIE ………………………….900

– Cmentarze we Włodawie i Orchówku – Wspominki zmarłych przy grobach ………………….……………..……….1100

– Prawosławny Cmentarz w Sobiborze – Panichida Paschalna i wspominki zmarłych przy grobach ….….……1500

 

14.05. [Niedziela V po Wielkanocy]O SAMARYTANCE.

Proroka Jeremiasza (VI w. przed n. Ch.)

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………….………..…………………..…………….….. 900

– Cmentarz prawosławny w Zbereżu – Panichida Paschalna i wspominki zmarłych przy grobach….1500

 

17.05 [ Czwartek ]-LITURGIA W HOLESZOWIE

 

21.05. [ Niedziela VI po Wielkanocy ]–  O ŚLEPCU.

Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa (98-117)

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………….………..…………………..…………….….. 900

 

22.05. [ Poniedziałek ] – Przeniesienie relikwi św. Mikołaja z Miry Licejskiej do Bari (1087). Święto Parafialne w Zabłociu.

 

24.05. [ Środa ] –    ZAKOŃCZENIE ŚWIĘTA PASCHY

Św. św. równych apostołom Cyryla (869) i Metodego (885),

 Nauczycieli Słowian w Domu Zakonnym W HOLESZOWIE

– Wsienoszcznoje Bdienije (Sławatycze)

25.05. [ Czwartek ] – ŚWĘTO WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.

Święto parafialne w Sławatyczach.

28.05. . [ Niedziela VII po Wielkanocy ]-

ŚW. ŚW. OJCÓW I SOBORU POWSZECHNEGO.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………….………..…………………..…………….….. 900

Serdecznie zapraszamy!

» 04-03-2017 r.

INFORMACJA O NABOŻEŃSTWACH

MARZEC

PIERWSZY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

27.02. [Poniedziałek] – Wielkie Powieczerze i czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety  …… 1630

28.02. [Wtorek] – Wielkie Powieczerze i czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety  …… 1630

01.03. [Środa] – Wielkie Powieczerze i czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety  …… 1630

02.03. [Czwartek] – Wielkie Powieczerze i czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety  …… 1630

 

05.03. [ I Niedziela XXX WIELKIEGO POSTU] –

TRIUMF ORTODOKSJI – PRAWOSŁAWIA

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego i molebień okolicznościowy ………… 900

– Pasja z wieczerni ……………………………………………………………………….. 1700

 

11.03. [Sobota] – WSPOMNIENIE ZMARŁYCH

– Liturgia św. Jana Chryzostoma z Panichidą ..………….…………………….. 1000

 

12.03. [II Niedziela XXX WIELKIEGO POSTU] –

ŚW. GRZEGORZA PALAMASA (1357).

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego ………………………………………..………… 900

– Pasja z wieczerni ……………………………………………………………………….. 1700

18.03. [Sobota] – WSPOMNIENIE ZMARŁYCH

– Liturgia św. Jana Chryzostoma z Panichidą ..………….…………………….. 1000

 

19.03. [II Niedziela XXX WIELKIEGO POSTU] –

ADORACJI KRZYŻA PAŃSKIEGO – KRIESTOPOKŁONNAJA

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego ………………………………………..………… 900

– Akatyst Krzyża Pańskiego i Adoracja ………………………………………….. 1700

 

25.03. [Sobota] – WSPOMNIENIE ZMARŁYCH

– Liturgia św. Jana Chryzostoma z Panichidą ..………….…………………….. 1000

 

26.03. [IV Niedziela XXX WIELKIEGO POSTU] –

ŚW. JANA KLIMAKA (LESTWICZNIKA 649).

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego ………………………………………..………… 900

– Pasja z wieczerni ……………………………………………………………………….. 1700

 

29.03. [Środa] – LITURGIA UPRZEDNIO POŚWIĘCONYCH DARÓW W HOLESZOWIE …..…………….. 800              

 

– Czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety  z Jutrzni …………… 1600

Serdecznie zapraszamy!

» 29-01-2017 r.

INFORMACJA O NABOŻEŃSTWACH

LUTY

 

05.02. [Niedziela o CELNIKU I FARYZEUSZU] –

SOBÓR ŚW. NOWYCH MĘCZENNIKÓW I WYZNAWCÓW ROSYJSKICH.

 – Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………………………………..……….…..…. 900

 

06.02. [Poniedziałek] – TYDZIEŃ CIĄGŁY – BEZ POSTU.

 

12.02. [Niedziela o SYNU MARNOTRAWNYM] –

SOBÓR TZRECH WIELKICH HIERARCHÓW I NAUCZYCIELI KOŚCIOŁA :

 BAZYLEGO WIELKIEGO, GRZEGORZA TEOLOGA I JANA CHRYZOSTOMA.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………………………………………..………… 9 00

 

15.02. [Środa] –ŚWIĘTO SPOTKANIA PAŃSKIEGO.

– POŚWIĘCENIE ŚWIEC ………………..…………………………….…………………………………………….. 1000

– Liturgia św. Jana Chryzostoma

 

18.02. [Sobota RODZICIELSKA(Mięsopustna)] –

POWSZECHNE MODLITWY ZA ZMARŁYCH.

– Liturgia św.  Jana Chryzostoma z PANICHIDĄ………………………..………………………………. 1000

( 40 dzień śmierci Stefana Samoszuka)

 

19.02. [Niedziela o SĄDZIE OSTATECZNYM. MIĘSOPUSTNA]-

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………………………………………………. 9 00

 

20.02. [Poniedziałek] – TYDZIEŃ CIĄGŁY – BEZ POSTU. MASLENICA.

22.02. [Wtorek] – ZAKOŃCZENIE ŚWIĘTA SPOTKANIA PAŃSKIEGO.

 

26.02. [Niedziela PRZEBACZENIA WIN. SEROPUSTNA] –

WSPOMNIENIE WYPĘDZENIA ADAMA Z RAJU.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………….……………………………………………….. 900

– Wieczernia z obrzędem przebaczenia win

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Telefon kontaktowy: ks. Jerzy Ignaciuk  503099788

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.cerkiew.wlodawa.pl/