Archiwalne wpisy: 2016 r.

» 30-12-2016 r.

INFORMACJA O NABOŻEŃSTWACH

STYCZEŃ

01.01. [Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy] –

ŚWIĘTYCH OJCÓW. PRZED ŚWIĘTEM NARODZENIA CHRYSTUSA.

Spowiedź przed Świętem Bożego Narodzenia …………………………………….. 800

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………………………. 900

 

06.01. [Piątek] –Nabożeństwo w Uhrusku ………………………………………………900

WIGILIA ŚWIĘTA NARODZENIA CHRYSTUSA.

ŚCISŁY POST.

 

07.01. [Sobota] – ŚWIĘTO NARODZENIA

PANA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

– Wielkie Powieczerze i Jutrznia świąteczna …………………………….……… 800

– Liturgia św. Jana Chryzostoma

 

Od 7 stycznia do 18 stycznia – „świąteczne dni” –

nie ma postu w środy i piątki.

 

08.01. [Niedziela XXIX po Pięćdziesiątnicy, po święcie Narodzenia Chrystusa] –

SOBÓR PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY.

Św. św. Józefa Sprawiedliwego, Dawida Króla i Jakuba, brata Pańskiego.

Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej i „Ratunek Zagubionych”.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………………………….. 9 00

 

12.01. [Czwartek] –Liturgia – Dom Zakonny Holeszów …………………………..800

 

14.01. [Sobota przed Objawieniem Pańskim] –

ŚWIĘTO OBRZEZANIA PAŃSKIEGO. ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO.  Arcybiskupa Cezarei Kapadockiej (379),

św. Emilii, matki Bazylego Wielkiego (IV).  NOWY ROK.

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego i Molebień ………………………………….. 1000

 

15.01. [Niedziela XXX po Pięćdziesiątnicy przed Objawieniem Pańskim] –

Św. Sylwestra, bpa Rzymu (355), św. Serafina z Sarowa (1833)

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………………………… 900

 

18.01. [Środa] –WIGILIA ŚWIĘTA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.

Dzień postny.

– Nabożeństwo w Domu Zakonnym Holeszów ………………………………………….800

 

19.01. [Czwartek] –ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.

CHRZEST PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

– Liturgia świąteczna św. Jana Chryzostoma ………………………………..….. 900

Z HAGIASMĄ – WIELKIM POŚWIĘCENIM WODY.

20.01. [Piątek] – SOBÓR ŚW. JANA CHRZCICIELA.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………….…………………….. 1000

 

22.01. [Niedziela XXXI po Pięćdziesiątnicy] –

PO ŚWIĘCIE OBJAWIENIA PAŃSKEGO.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………….………………………..900

29.01. [Niedziela XXXII po Pięćdziesiątnicy] – O ZACHEUSZU.

 Oddawanie czci okowom św. Apostoła Piotra.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………….…………………………. 900

 

» 07-10-2016 r.

NARODZINY NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY

Uroczystości z okazji święta parafialnego rozpoczęły się od wieczornego nabożeństwa „Wsienoszcznoho Bdienija – Całonocnego Czuwania”. W nabożeństwie wzięli udział proboszczowie parafii prawosławnych  z Hrubieszowa, Horostyty, Sławatycz i Włodawy. Oprawę nabożeństwa zapewnił chór z przedstawicieli kilku parafii pod dyrygenturą matuszki Ewy ze Sławatycz.

W dniu 21 września Liturgię poprzedził Akatyst ku Czci Najświętszej Bogurodzicy, który odprawiony został przez proboszcza parafii prawosławnej w Horostycie. Uroczystościom świątecznym – Liturgii św. Jana Chryzostoma – przewodniczył Namiestnik Monasteru św. Serafina z Kostomłot Ks. Ihumen Ambroży (Godun) w koncelebrze z miejscowym proboszczem oraz duchowieństwem z Terespola, Kobylan, Zahorowa, Horostyty, Zabłocia i Kodnia, który też wygłosił okolicznościowe kazanie.

Na uroczystości przybyło grono zacnych gości, m.in.: Przeor Klasztoru Ojców Paulinów o. Dariusz Cichor z kościoła rzymsko-katolickiego, Starosta Powiatu Włodawskiego Andrzej Romańczuk, w imieniu Burmistrza Miasta Włodawa Prezes MPGK Hubert Ratkiewicz, Zastępca Dyrektora ZK we Włodawie mjr Jacek Sankowski.

Liturgię upiększał swoim śpiewem chór z łożony z młodzieży pod muzycznym przewodnictwem dyrygentki Natalii z parafii prawosławnej w Kobylanach. Uroczystość zwieńczyło wygłoszenie tradycyjnego „Mnohaja Lieta” Hierarchom Kościoła Prawosławnego, władzom, duchowieństwu i wiernym. Ks Ihumen Ambroży skierował życzenia do zebranych z okazji święta. Podziekowania pod adresem zaproszonych gości i wszystkich przybyłych dzisiejszego święta złożył proboszcz parafii miejscowej.

Preswiataja Bohorodice spasi nas!

 

Katarzyna Skrzypiec

» 28-08-2016 r.

FESTIWAL TRZECH KULTUR WE WŁODAWIE

22–25 września

Tegoroczna edycja Festiwalu Trzech Kultur przysporzyła wiele duchowej radości i przeobraziła miasto w sposób niepowtarzalny. Włodawa stała się stolicą trzech kultur żydowskiej, prawosławnej i katolickiej.  Wystąpiło wielu wyjątkowych artystów, wystawiono wernisaże i projekcje filmów, przeprowadzono warsztaty teatralne i plastyczne.

Wzbogaceni zostaliśmy duchowo i kulturotwórczo podczas koncertów muzyki sakralnej, a najlepsze przeżycie emocji duchowych dał sobotni koncert Męskiego Zespołu Wokalnego Perfectum z Kijowa (Ukraina). Koncert ten zgromadził wielu entuzjastów muzyki cerkiewnej, a z powodu liczebności przybyłych część słuchaczy zmuszona była wysłuchać koncertu na placu przed świątynią. Z racji powierzonej w relacjach między-cerkiewnych misji Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel Arcybiskup Lubelski i Chełmski nie mogąc uczestniczyć w uroczystościach festiwalu wydelegował na koncert Dziekana okręgu chełmskiego – ks. prot. Adama Weremijewicza, który zagrał głos w imieniu Ekscelencji przekazując pozdrowienia organizatorom i uczestnikom tego wydarzenia. W wystąpieniu przybliżył wartości śpiewu cerkiewnego oraz przekazał informacje o chórze i osiągniętych sukcesach występujących.

Tradycyjnie od kilku lat duchowa uczta nie kończy się na koncercie, ponieważ chór koncertujący tworzy również oprawę muzyczną niedzielnej Liturgii . Tak też stało się i w tym roku.

Niedzielnej Boskiej Liturgii z ramienia  Ordynariusza Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przewodniczył ks. Mitrat Andrzej Łoś, sekretarz Kancelarii Diecezjalnej w Lublinie w asyście ks. protodiakona Marka Waszczuka oraz proboszcza parafii prawosławnej we Włodawie ks. prot. Jerzego Ignaciuka. Sekretarz Kancelarii Diecezjalnej skierował okolicznościowe kazanie nawiązując do tematycznej ewangelii oraz wyjątkowego wydarzenia jakim jest festiwal dla Włodawy.  Jednocześnie w imieniu Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla przekazując pozdrowienia i błogosławieństwo.

Wystąpienie Chóru Perfektum z Kijowa podczas Liturgii przeszło najśmielsze oczekiwania, to była naprawdę uczta duchowa.  Parafianie oraz uczestnicy festiwalu, którzy przybyli licznie na nabożeństwo zostali wzbogaceni duchowo przez słowo wypowiedziane i śpiewane. Po zakończonym nabożeństwie proboszcz parafii prawosławnej we Włodawie wyraził słowa wdzięczności Arcypasterzowi naszej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej za pamięć, przekazane słowa i błogosławieństwo na okoliczność uroczystości przez reprezentującego Jego Ekscelencje Sekretarza Kancelarii Diecezjalnej ks. Mitrata Andrzeja Łosia. A także podziękował za sprawowanie Boskiej Liturgii duchownym, zespołowi Perfectum oraz parafianom i wszystkim uczestniczącym we wspólnej modlitwie.

» 27-07-2016 r.

W dniach 9–10 lipca b.r. w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Włodawie odbyły się uroczystości ku czci św. Proroka Jana Chrzciciela oraz XVII-lecia konsekracji „Prestoła” włodawskiej cerkwi przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla, który przewodniczył uroczystościom. Na uroczystości przybyli duchowni, przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych m.in. Starosta Powiatu i Burmistrz Miasta, reprezentacja służb mundurowych i Klasztoru o. Paulinów. Oprawę liturgiczną zapewnił chór pod dyrygenturą matuszki Elżbiety Weremijewicz z Chełma.