Informacja o nabożeństwach – grudzień 2018

02.12.[ Niedziela XXVII po Pięćdziesiątnicy] –

PROROKA ABDIASZA ,(IX w. przed n.Ch.), MĘCZ. BARLAAMA

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…. 900

04.12.[ Wtorek] – ŚWIĘTO WPROWADZENIA

NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY DO ŚWIĄTYNI.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…1000

09.12. [Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy] –

ŚW. ALIPIUSZA SŁUPNIKA(640) , ŚW. JAKUBA PUSTELNIKA(457), ŚW. INNOCENTEGO, BPA IRKUCKA (1731).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…. 900

15.12. [Sobota]

PROROKA HABAKUKA (AWWAKUMA VII w. przed n. Ch.).

– Rekolekcje duchowieństwa Prawosławnego

Dekanatu Chełmskiego w parafii w Horostycie ………………900

16.12. [Niedziela XXIX po Pięćdziesiątnicy] –

PROROKA SOFONIASZA (635-605 przed n. Ch.).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….…..900

18.12. [Wtorek] –

WSIENOSZCZNOJE BDIENIJE ŚWIĘTA MIKOŁAJA CUDOTWÓRCY

W ŻEŃSKIM DOMU ZAKONNYM W HOLESZOWIE ………………… 1700

19.12.[Środa] – ŚWIĘTO ŚW. CUDOTWÓRCY MIKOŁAJA,

BISKUPA MIRY LICYJSKIEJ (ok.345)

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…1000

23.12. [Niedziela XXX po Pięćdziesiątnicy] –

MĘCZ. MENASA, HERMOGENA I EUGRATA (ok.313).

– Sakrament Pokajania(Spowiedzi)przed Bożym Narodzeniem .. 800

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….…..900

26.12.[Środa] – 40- dzień śmierci zm. Stefana Babkiewicza.

– Liturgia św. i Panachida ……….…………………………………………..…1000

30.12. [Niedziela XXXI po Pięćdziesiątnicy] –

ŚWIĘTYCH PRAOJCÓW.

PROROKA DANIELA I TRZECH MŁODZIEŃCÓW, ANANIASZA, AZARIUSZA I MIZAELA (600 r. przed n. Ch.).

– Sakrament Pokajania(Spowiedzi)przed Bożym Narodzeniem .. 800

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………..……… 900

Serdecznie zapraszamy!

Telefon kontaktowy: ks. Jerzy Ignaciuk 503099788

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: https://www.cerkiew.wlodawa.pl/