Informacja o nabożeństwach – styczeń 2019

06.01.[Niedziela XXXII po Pięćdziesiątnicy] – ŚWIĘTYCH OJCÓW, PRZED ŚWIĘTEM NARODZENIA CHRYSTUSA.

WIGILIA ŚWIĘTA NARODZENIA CHRYSTUSA.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…………………………………..…………….……………………..……………… 900

 

07.01.[Poniedziałek] – ŚWIĘTO NARODZENIA PANA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

– Wielkie Powieczerze i Jutrznia świąteczna ………………………………..……………………..…………….……………………..……………..…..….800

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego

 

Od 7 stycznia do 18 stycznia – „święte dni” – nie ma postu w środy i piątki.

 

08.01. [Wtorek] – SOBÓR NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY.

IKON MATKI BOŻEJ – OSTROBRAMSKIEJ  I „RATUNEK ZAGUBIONYCH”

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………………….……………………..…………….……………………..……………………….1000

 

08.01. [Środa] – APOSTOŁA I PIERWSZEGO MĘCZENNIKA STEFANA (34).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………………………………..…………….……………………..………………………………..1000

 

13.01. [Niedziela XXXIII  po Pięćdziesiątnicy] –

PO ŚWIĘCIE NARODZENIA CHRYSTUSA, PRZED ŚWIĘTEM OBJAWIENIA. ZAKOŃCZENIE ŚWIĘTA NARODZENIA CHRYSTUSA.

ŚW. ŚW. JÓZEFA SPRAWIEDLIWEGO, DAWIDA KRÓLA I JAKUBA, BRATA PAŃSKIEGO.

ŚW. MELANII RZYMIANKI (439), . PIOTRA (MOHYŁY), METROPOLITY KIJOWSKIEGO (1646).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………………..…………….……………………..…………….………..…………….…… 900

 

14.01. [Poniedziałek] –  ŚWIĘTO OBRZEZANIA PAŃSKIEGO. ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO, ARCYB. CEZAREI KAPADOCKIEJ (379).

NOWY ROK – W STARYM STYLU.

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego i Molebień o zdrowie ……………………………………..…………….……………………..………………….…1000

 

18.01.[Piątek] – WIGILIA ŚWIĘTA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. DZIEŃ POSTNY.

 

19.01.[Sobota] – ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. CHRZEST PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…………….……………………..…………….……………………..……………900

Z HAGIASMĄ – WIELKIM POŚWIĘCENIEM WODY.

 

20.01. [Niedziela XXXIV  po Pięćdziesiątnicy] – PO ŚWIECIE OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. SOBÓR ŚW. JANA CHRZCICIELA.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………………………………………..…………….……………………..…………………..…..900

 

27.01. [Niedziela XXXV po Pięćdziesiątnicy] – ZAKOŃCZENIE ŚWIĘTA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.

ŚWIĘTEJ RÓWNEJ APOSTOŁOM NINY, OŚWIECICIELKI GRUZJI (335).

 

Serdecznie zapraszamy!

Ks. Proboszcz