Informacja o nabożeństwach – grudzień 2019

01.12.[ Niedziela XXIV po Pięćdziesiątnicy] –
– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………… 10.00

04.12.[ Środa] – ŚWIĘTO WPROWADZENIA
NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY DO ŚWIĄTYNI.
– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…10.00

07.12. [Sobota] – Rekolekcje – Spowiedź
– Liturgia św. Jana Chryzostoma w Uhrusku ….……………………..…10.00

08.12. [Niedziela XXV po Pięćdziesiątnicy] –
ZAKOŃCZENIE ŚWIĘTA WPROWADZENIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY DO ŚWIĄTYNI.
MĘCZENNIKA KLEMENSA, BPA RZYMU (101)
I POTRA, BPA ALEKSANDRII (311).
– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………… 10.00

15.12. [Niedziela XXVI po Pięćdziesiątnicy] –
PROROKA HABAKUKA (VII w. przed n. Ch.)
– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………… 10.00

19.12. [Czwartek] – ŚWIĘTEGO CUDOTWÓRCY MIKOŁAJA
Bpa MIRY LICYJSKIEJ (ok. 345)
– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………….10.00

21.12. [Sobota] – Rekolekcje duchowieństwa Dekanatu
Chełmskiego w Cerkwi Prokatedralnej w Chełmie …. 900

22.12. [Niedziela XXVII po Pięćdziesiątnicy] –
POCZĘCIE PRZEZ ŚW. ANNĘ NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY.
PROR. ANNY, MATKI PROR. SAMUELA (1100 r. przed n. Ch.)
IKONY MATKI BOŻEJ „NIEOCZEKIWANA RADOŚĆ”.
– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………… 10.00

25.12. [Środa] – Nabożeństwo w Uhrusku ….…………………………10.00

29.12. [Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy] –
ŚWIĘTYCH PRAOJCÓW.
– Rekolekcje Bożonarodzeniowe – Spowiedź ………………………………. 8.30
– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………… 10.00

Serdecznie zapraszamy!
Telefon kontaktowy: ks. Jerzy Ignaciuk 503099788