Informacja o nabożeństwach – styczeń 2020

05.01. [Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy] – ŚWIĘTYCH OJCÓW,

PRZED ŚWIĘTEM NARODZENIA CHRYSTUSA.

-Spowiedź ………………………………………………………………………….…. 900

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…. 1000

 

06.01. [Poniedziałek] –

WIGILIA ŚWIĘTA NARODZENIA CHRYSTUSA. ŚCISŁY POST.

– Nabożeństwo w Uhrusku …………………………………………………….. 1000

 

07.01. [Wtorek] – DZIEŃ PIERWSZY ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

– Wielkie Powieczerze i Jutrznia świąteczna …………………………..…. 800

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego

 

Od 7 stycznia do 18 stycznia –

„święte dni” – nie ma postu w środy i piątki.

 

08.01. [Środa] – DZIEŃ DRUGI ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA.

SOBÓR NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..….1000

 

09.01. [Czwartek] – DZIEŃ TRZECI ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA. APOSTOŁA I PIERWSZEGO MĘCZENNIKA STEFANA ARCYDIAKONA.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…..1000

 

12.01. [Niedziela XXIX  po Pięćdziesiątnicy] –

PO ŚWIĘCIE NARODZENIA CHRYSTUSA, PRZED ŚWIĘTEM OBJAWIENIA.

ŚW. ŚW. JÓZEFA SPRAWIEDLIWEGO, DAWIDA KRÓLA

I JAKUBA, BRATA PAŃSKIEGO.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….….1000

 

 

14.01. [Wtorek] –  ŚWIĘTO OBRZEZANIA PAŃSKIEGO.

ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO, ARCYB. CEZAREI KAPADOCKIEJ (379).

NOWY ROK – W STARYM STYLU.

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego i Molebień o zdrowie ……………1000

 

18.01. [Sobota] – WIGILIA ŚWIĘTA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.

DZIEŃ POSTNY.

 

19.01. [Niedziela XXX  po Pięćdziesiątnicy] –

ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.

CHRZEST PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…1000

Z HAGIASMĄ – WIELKIM POŚWIĘCENIEM WODY.

 

20.01. [Poniedziałek] – SOBÓR ŚW. JANA CHRZCICIELA.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….….1000

 

 

26.01. [Niedziela XXXII po Pięćdziesiątnicy] –

PO ŚWIĘCIE OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………..………1000

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Telefon kontaktowy: 503099788