Informacja o nabożeństwach – kwiecień–maj 2022

02.04. [Sobota] – WSPOMNIENIE ZMARŁYCH.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma z PANICHIDĄ ………………………….. 1000

 

03.04. [Niedziela IV Wielkiego Postu] – ŚW. JANA KLIMAKA (649).

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego ………………..……………………….… 1000

– Pasja III z wieczerni

 

05.04. [Wtorek] – Czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety z Jutrzni ……… 1600

 

07.04. [Czwartek] – ŚWIĘTO ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma z wieczerni .……………………….……. 1000

 

09.04. [Sobota Akatystu] – WYCHWALANIE MATKI BOŻEJ.

– SPOWIEDŹ – REKOLEKCJE …………………………………………………….. 900

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….……. 1000

 

10.04. [Niedziela V Wielkiego Postu] – ŚW. MARII EGIPSKIEJ (522).

SPOWIEDŹ – REKOLEKCJE W UHRUSKU.

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego ………………………………………….… 1000

– Pasja III z wieczerni – WŁODAWA ………………………………………….1700

 

15.04. [Piątek] – ŚWIĘTEGO TYTUSA CUDOTWÓRCY.

WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE DUCHOWIEŃSTWA DEKANATU CHEŁMSKIEGO W PARAFII PRAWOSŁAWNEJ W CHEŁMIE ……………800

– Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów ….……………………….…….. 900

 

16.04. [Sobota Łazarza] – WSKRZESZENIE ŚW. ŁAZARZA. IKONY MATKI BOŻEJ „NIEWIĘDNĄCY KWIAT”.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma W UHRUSKU .…………………….……. 1000

 

17.04. [Niedziela Palmowa] – WEJŚCIE PANA DO JEROZOLIMY.

– Nabożeństwo poświęcenia palm ………………………………………….….. 945

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….……. 1000

 

TYDZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ

20.04. [Wieka Środa] – SAKRAMENT JELEOSWIASZCZENIJA.

– Namaszczenia Chorych Olejami Świętymi w cerkwi Prokatedralnej św. Apostoła Teologa w Chełmie …………..……………… 1700

 

21.04. [Wielki Czwartek] – WSPOMNIENIE MISTYCZNEJ WIECZERZY.

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego z wieczerni ..……………………….….. 900

– Jutrznia Wielkiego Piątku z czytaniem 12-tu fragmentów Ewangelii pasyjnych „Strasti”……. 1700

 

22.04. [Wielki Piątek] – WSPOMNIENIE MĘKI PAŃSKIEJ. ŚCISŁY POST.

– Wieczernia z wyniesieniem „płaszczanicy” – Całunu .……….……… 1700

 

23.04. [Wielka Sobota] – Jutrznia Wielkiej Soboty ………………..….. 700

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego

– Po liturgii Błogosławieństwo chleba i wina oraz pokarmów

– Nabożeństwo – poświęcenie pokarmów w Uhrusku  …………….. 1500

 

PASCHA CHRYSTUSOWA – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

23.04./24.04. [Wielka Sobota/Niedziela]

– POŁUNOSZNICA PASCHALNA …………………..…….…………………… 2330

– UTRENIA PASCHALNA (JUTRZNIA)

– LITURGIA PASCHALNA św. Jana Chryzostoma, poświęcenie „ARTOSA” chleba wielkanocnego oraz pokarmów

 

– Nabożeństwo Paschalne w Uhrusku ………………………………….…. 1000

– Wieczernia Paschalna – Włodawa ………………………………………… 1500

 

PASCHALNY TYDZIEŃ CIĄGŁY – BEZ POSTU.

25.04. [Poniedziałek Paschy]

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….……. 1000

 

28.04. [Czwartek Paschy] – AP. AP. ARYSTRACHA, PUDA I TROFIMA. MĘCZ. WASILISY I ANASTAZJI (OK.68).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma we Włodawie …………………….……. 1000

 

29.04. [Piątek Paschy] – IKONY MATKI BOŻEJ „ŻYCIODAJNE ŹRÓDŁO” .

UROCZYSTOŚCI W MONASTERZE PRAWOSŁAWNYM W TURKOWICACH.

 

MAJ

 

01.05. [Niedziela II po Wielkanocy] – ANTYPASCHA. O TOMASZU.

Dzielenie radości paschalnej ze zmarłymi:

– Cmentarz Prawosławny we wsi KOBYLICA .……………………………. 800

– Liturgia św. Jana Chryzostoma z PANICHIDĄ Rozdrobnienie „Artosa” Cerkiew w  UHRUSKU ………………………….. 900

– Cmentarz Prawosławny w SIEDLISZCZU ..…………………………….. 1100

– Cmentarz Prawosławny w KOSYNIU……………………………………… 1230

– Cmentarz Prawosławny w UHNINIE …………………………………..… 1400

– Cmentarz Prawosławny w WYRYKI WOLA …………………………… 1530

– Cmentarz Prawosławny w WYRYKI ADAMPOL ……………………… 1630

 

06.05. [Czwartek] – ŚW. WIELKIEGO MĘCZ. JERZEGO (303).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma i Molebień ……………………….……. 1000

 

08.05. [Niedziela III po Wielkanocy] – ŚW. ŚW. NIEWIAST NIOSĄCYCH WONNOŚCI.

Św. św. Józefa z Arymatei i Nikodema. Apostoła i Ewangelisty Marka (63), św. Tamary, Królowej Gruzji.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma z Panichidą Paschalną we Włodawie …………………….……. 1000

– Cmentarze we Włodawie i Orchówku.

 

15.05. [Niedziela IV po Wielkanocy] – O PARALITYKU.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma we Włodawie …………………….……. 1000

– Panichida Paschalna (wspominki zmarłych) – Prawosławny Cmentarz Zbereże ……1500

 

21.05. [Sobota] – APOSTOŁA I EWANGELISTY JANA TEOLOGA (98-117).

 

22.05. [Niedziela V po Wielkanocy] –  O SAMARYTANCE.

Pror. Izajasza (VII w. przed n.CH.), męcz. Krzysztofa(ok.250). Przeniesienie relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Barii (1087).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….……. 1000

– Molebień do św. Mikołaja

 

29.05. [Niedziela VI po Wielkanocy] – O ŚLEPCU.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….……. 1000

 

Serdecznie zapraszamy!

Telefon kontaktowy: 503099788