Informacja o nabożeństwach – listopad 2021

WSPOMNIENIE ZMARŁYCH

 

01.11. [Poniedziałek] –

– Modlitwa w intencji zmarłych na

cmentarzu prawosławnym w UHRUSKU-KOBYLICY ………………….. 930

– Panichida – Cmentarz Prawosławny w SIEDLISZCZU …………..…. 1030

– Panichida – Cmentarz Prawosławny w KOSYNIU.……………………… 1200

– Panichida – Cmentarz Prawosławny w UHNINIE ……………………… 1430

 

02.11. [Wtorek] –

– Cmentarz Prawosławny w WYRYKI WOLA ………..……….…………… 1300

– Cmentarz Prawosławny w WYRYKI ADAMPOL ………….….………… 1400

 

06.11. [Sobota ŚW. DYMITRA] – WSPOMNIENIE ZMARŁYCH.

IKONY MATKI BOŻEJ „WSZYSTKICH STRAPIONYCH RADOŚĆ”.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………..………….. 1000

– Panichida

– Modlitwy na cmentarzu we Włodawie i Orchówku.

 

07.11. [Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy] –

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….……….. 1000

– Panichida – nabożeństwo w intencji zmarłych na prawosławnym cmentarzu w Zbereżu …………..1400

 

08.11. [Poniedziałek] –

WIELKIEGO MĘCZENNIKA DYMITRA Z TESALONIKI (ok. 306) Święto parafialne w cerkwi w Janówce.

 

14.11. [Niedziela XXI po Pięćdziesiątnicy] –

ŚW. ŚW. DARMOLECZĄCYCH KOSMY I DAMIANA

I ICH MATKI ŚW. TEODOTII Z MAŁEJ AZJI (III).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….……….. 1000

 

21.11. [Niedziela XXII po Pięćdziesiątnicy] – SOBÓR ARCYSTRATEGA MICHAŁA I WSZYSTKICH ŚW. MOCY NIEBIOS.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….……….. 1000

 

27.11. [Sobota] –  APOSTOŁA FILIPA (I).

PRZYGOTOWANIE DO POSTU PRZED ŚWIĘTEM NARODZENIA CHRYSTUSA.

 

29.11. [Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy] –

ŚW. PAISJUSZA WIELICZKOWSKIEGO.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….……….. 1000

 

POCZĄTEK POSTU PRZED ŚWIĘTEM NARODZENIA CHRYSTUSA.

 

Serdecznie zapraszamy!
Telefon kontaktowy: 503099788