Informacja o nabożeństwach – grudzień 2021

04.12. [Sobota] – ŚWIĘTO WPROWADZENIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY DO ŚWIĄTYNI.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………….………….. 1000

 

05.12. [Niedziela XXIV po Pięćdziesiątnicy] – AP. AP. FILEMONA I ARCHIPA, MĘCZ. RÓWNEJ APOSTOŁOM APPII (I). ŚW. WYZNAWCZYNI PARASKIEWY TURKOWICKIEJ (1953).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….……….. 1000

 

12.12. [Niedziela XXV po Pięćdziesiątnicy] – MĘCZ. PARMONA I Z NIM 370 MĘCZ. (250).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….……….. 1000

 

18.12. [Sobota] – ŚW. SAWY UŚWIĘCONEGO (532). 

REKOLEKCJE DOCHOWIEŃSTWA DEKANATU CHEŁMSKIEGO W HOROSTYCIE.

 

19.12. [Niedziela XXVI po Pięćdziesiątnicy] – ŚW. CUDOTWÓRCY MIKOŁAJA, BPA MIRY LICYJSKIEJ (OK.345).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….……….. 1000

 

26.12. [Niedziela XXVII po Pięćdziesiątnicy] – ŚWIĘTYCH PRAOJCÓW.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….……….. 1000

 

Serdecznie zapraszamy!
Telefon kontaktowy: 503099788