Informacja o nabożeństwach – listopad 2023  

WSPOMNIENIE ZMARŁYCH

 01.11. [Środa] – MODLITWA W INTENCJI ZMARŁYCH

– Panichida na prawosławnym cmentarzu w UHRUSKU-KOBYLICY ……………….. 900

 

– Panichida – Modlitwa w intencji zmarłych na prawosławnym cmentarzu w SIEDLISZCZU ……….……..…. 1000

 

– Panichida – Modlitwa w intencji zmarłych na prawosławnym cmentarzu w KOSYNIU.…………………………. 1200

 

– Panichida – Modlitwa w intencji zmarłych na prawosławnym cmentarzu w  UHNINIE …………………………. 1430

 

02.11. [Czwartek] – WSPOMNIENIE ZMARŁYCH

– Modlitwa w intencji zmarłych na prawosławnym cmentarzu w WYRYKI WOLA ………..……….…………… 1400

– Modlitwa w intencji zmarłych na prawosławnym cmentarzu w WYRYKI ADAMPOL ………….….………… 1500

 

04.11. [Sobota ŚW. DYMITRA] – WSPOMNIENIE ZMARŁYCH. KAZAŃSKIEJ IKONY MATKI BOŻEJ (1612).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma z PANICHIDĄ we Włodawie ……..….. 900

– Modlitwy na cmentarzu we Włodawie i Orchówku.

 

05.11. [Niedziela XXII po Pięćdziesiątnicy] – JAKUBA, BRATA PAŃSKIEGO (OK.63).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….……..….. 900

 

– PANICHIDA – WSPOMNIENIE ZMARŁYCH na Cmentarzu prawosławnym w ZBEREŻU ………..….. 1400

 

– MOLEBIEŃ Z AKATYSTEM ku czci Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” (1688) ……….. 1700

 

 08.11. [Środa] – WIELKIEGO MĘCZENNIKA DYMITRA Z TESALONIKI (ok. 306) Święto parafialne w cerkwi w Janówce.

 

12.11. [Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy] –

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….……….. 900

 

19.11. [Niedziela XXIV po Pięćdziesiątnicy] – ŚW. PAWŁA, ABPA KONSTANTYNOPOLA WYZNAWCY (350).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….……….. 900

 

21.11. [Wtorek] – SOBÓR ARCYSTRATEGA MICHAŁA I WSZYSTKICH ŚW. MOCY NIEBIOS.

Święto parafialne – Monaster Żeński w Holeszowie, Ruda, Kodeń.

 

22.11. [Środa] – IKONY MATKI BOŻEJ „SZYBKO SPEŁNIAJĄCEJ PROŚBY”. Święto w cerkwi w Terespolu.

 

26.11. [Niedziela XXIV po Pięćdziesiątnicy] – ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, ABPA KONSTANTYNOPOLA (407).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….……….. 900

 

Serdecznie zapraszamy!

Telefon kontaktowy: 503099788