Informacja o nabożeństwach – grudzień 2023

03.12. [Niedziela XXVI po Pięćdziesiątnicy] – WIGILIA ŚWIĘTA WPROWADZENIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY DO ŚWIĄTYNI.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………… 900

 

04.12.[ Poniedziałek] – ŚWIĘTO WPROWADZENIA   NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY DO ŚWIĄTYNI.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..… 1000

 

08.12. [Piątek] – Zakończenie święta Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni.

 

10.12. [Niedziela XXVII po Pięćdziesiątnicy] – WIELKIEGO MĘCZENNIKA JAKUBA PERSA (421). IKONY MATKI BOŻEJ „ZNAK”.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…. 900

 

16.12. [Sobota] –  Rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Chełmskiego we Włodawie …………….900

 

17.12. [Niedziela XXVIII  po Pięćdziesiątnicy] – ŚW. WIELKIEJ MĘCZ. BARBARY I MĘCZ. JULIANNY (ok.306)

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….…..900

 

19.12. [Wtorek] –  ŚWIĘTEGO  CUDOTWÓRCY  MIKOŁAJA  Bpa MIRY LICYJSKIEJ (ok. 345).

40 dzień śmierci Neoniły (Niny) Samoszuk

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………….1000

 

24.12. [Niedziela XXIX po Pięćdziesiątnicy] – ŚWIĘTYCH PRAOJCÓW.

– Rekolekcje Bożonarodzeniowe – Spowiedź ………………………………. 800

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………… 900

 

27.12. [Środa] –

– Liturgia św. Jana Chryzostoma w UHRUSKU  ………………………… 1000

 

31.12. [Niedziela XXXI po Pięćdziesiątnicy, przed świętem Narodzenia Chrystusa, Świętych Ojców] –

MĘCZENNIKA SEBASTIANA I JEGO DRUŻYNY (ok. 287)

– Spowiedź przed Bożym Narodzeniem ………………………………………. 800

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………………. 900

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Telefon kontaktowy: 503099788