Informacja o nabożeństwach – sierpień 2023

01.08. [Wtorek] – UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. SERAFINA Z SAROWA.  ŚWIĘTO PARAFIALNE  MONASTERU W KOSTOMŁOTACH.

 

02.08. [Środa] – PROROKA ELIASZA (IX w. Przed n. Ch.) Odnalezienie relikwii męcz. Antoniego Brzeskiego (1649).

ŚWIĘTO PARAFIALNE PARAFII KODEŃSKIEJ W CERKWI W OLSZANKACH.

 

05.08. [Sobota] – POCZAJOWSKIEJ (1675) I „WSZYSTKICH STRAPIONYCH RADOŚĆ” (1888) – IKON MATKI BOŻEJ.

Męcz. Trofima i Teofila i z nimi 13 męcz. (284-305).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….………….. 900

– Molebień ku Czci Matki Bożej

 

06.08. [Niedziela IX po Pięćdziesiątnicy] – ŚWIĘTO PARAFIALNE W KATEDRALNEJ CERKWI W LUBLINIE.

 

07.08. [Poniedziałek] – ZAŚNIĘCIE ŚW. ANNY, MATKI NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY.

Święto Parafialne  w Międzylesiu.

 

09.08. [Środa] – ŚW. WIELKIEGO MĘCZENNIKA I CUDOTWÓRCY PANTELEMONA (305).

ŚWIĘTO PARAFIALNE W KOPYTOWIE.

 

13.08. [Niedziela X po Pięćdziesiątnicy] –

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….…….. 900

 

14.08. [Poniedziałek] – PROCESJA CZCIGODNEGO I ŻYCIODAJNEGO KRZYŻA. POCZĄTEK POSTU PRZED ŚWIĘTEM ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY.

 

15.08. [Wtorek] – ŚWIĘTO PARAFIALNE – FILIA W UHRUSKU.

– Liturgia ŚWIĄTECZNA ……………………………………………………….………1000

 

18.08./19.08. [Piątek/Sobota] – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO – MONASTER – ŚW. GÓRA GRABARKA

 

20.08. [Niedziela XI po Pięćdziesiątnicy] –

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….………….. 900

– Poświecenie winogron, jabłek i innych owoców.

 

27.08. [Niedziela XII po Pięćdziesiątnicy] – WIGILIA ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY.

Pror. Micheasza (VIII. Przed n.Ch.), Częstochowskiej Ikony Matki Bożej.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….………….. 900

– Poświęcenie ziół i warzyw

 

28.08. [Poniedziałek] – ŚWIĘTO ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ  BOGURODZICY. Ikony Sofii – Mądrości Bożej / Nowogrodzkiej.

ŚWIĘTO PARAFIALNE W ZABŁOCIU I HRUBIESZOWIE.

 

WRZESIEŃ 2023

 

03.09. [Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy] – Ap. TADEUSZA (ok.44).

Przygotowanie do nauki w nowym roku szkolnym.

– Św. Sakrament Pokajanija (Spowiedzi) ……………………………..…………. 800

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….……………. 900

– Molebień na rozpoczęcie nauki w roku szkolnym 2023/2024.

 

Serdecznie zapraszamy! Telefon kontaktowy: 503099788