Informacja o nabożeństwach – wrzesień 2023

03.09. [Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy] – AP. TADEUSZA (ok.44). KORNIAŃSKIEJ IKONY MATKI BOŻEJ.

Przygotowanie do Nowego Roku Szkolnego.

– Św. Sakrament Pokajanija (Spowiedzi) ……………………………..…………….…….. 800

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….………………..… 900

– Molebień na rozpoczęcie nauki w roku szkolnym 2023/2024.

 

05.09 [Wtorek] – ZAKOŃCZENIE ŚWIĘTA ZAŚNIĘCIA BOGURODZICY.

 

10.09. [Niedziela XIV po Pięćdziesiątnicy] – ŚW. HIOBA POCZAJOWSKIEGO.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……………………..……… 900

– Modlitwy w intencji zmarłych – PANICHIDA

 

11.09. [Poniedziałek] – ŚCIĘCIE GŁOWY ŚW. JANA CHRZCICIELA.

Święto parafialne – cerkiew w Kątach.

 

14.09. [Czwartek] –

POCZĄTEK INDYKTIONU – NOWEGO ROKU CERKIEWNEGO.

 

15.09–17.09 [Piątek – Sobota – Niedziela] – FESTIWAL TRZECH KULTUR.

 

16.09. [Sobota ] – UROCZYSTOŚCI KU CZCI NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY – ŚWIĘTO PARAFIALNE WE WŁODAWIE.

– przeniesione ze względu na szczególne uroczystości  w Prokatedralnej Cerkwi w  Chełmie.

 

WYKŁAD – Inność Prawosławia – Doświadczenie Liturgii i Hezychastyczna koncepcja duchowości wschodu – wykład ks. prot. dr Jarosława Szczura – Włodawa – Mała Synagoga – 1630

KONCERT MUZYKI CERKIEWNEJ – CHÓR DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI LUBELSKO-CHEŁMSKIEJ WE WŁODAWIE ………………………………………………. 1800

 

17.09. [Niedziela XV po Pięćdziesiątnicy] – PROROKA MOJŻESZA (1531 r. przed n. Ch.). IKONY MATKI BOŻEJ „KRZEW GOREJĄCY”  (1680).

UROCZYSTOŚCI KU CZCI NARODZENIA  NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W CERKWI WE WŁODAWIE

– Liturgia św. Jana Chryzostoma z Molebniem ..……………………………….……… 900

Oprawa Chóru Duchowieństwa Diecezji Lubelsko – Chełmskiej

 

UROCZYSTOŚCI W PROKATEDRALNEJ CERKWI W CHEŁMIE.

„PRAWOSŁAWNE DZIEDZICTWO WIARY I KULTURY NA ZIEMI CHEŁMSKIEJ. 800-LECIE PRZENIESIENIA SIEDZIBY PRAWOSŁAWNEJ DIECEZJI CHEŁMSKIEJ Z UHRUSKA DO CHEŁMA”

 

20.09. [Środa] –

– KONFERENCJA NAUKOWA  w Chełmskiej Bibliotece Miejskiej ……………….. 915

– Wsienoszcznoje Bdienije/Całonocne czuwanie – cerkiew w Chełmie ……. 1700

 

21.09. [Czwartek] – ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W CHEŁMIE.

– Akatyst Matce Bożej z poświęceniem wody ………….……………………………… 830

– Liturgia św. Jana Chryzostoma z Molebniem i procesją …………………..………1000

 

24.09. [Niedziela XVI po Pięćdziesiątnicy]- PRZED ŚWIĘTEM PODWYŻSZENIA KRZYŻA PAŃSKIEGO. ŚW. SYLWANA Z ATHOSU (1938), ŚW. TEODORY ALEKSANDRYJSKIEJ (474-491).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………..……….…………………….. 900

 

27.09. [Środa] – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA PAŃSKIEGO. DZIEŃ POSTNY.

– Święto parafialne w cerkwiach w Horostycie, Dobratyczach i Lublinie (Dom Spokojnej Starości)

 

 

tel. 503 099 799