Informacja o nabożeństwach – styczeń 2024

06.01. [Sobota] – PRZED ŚWIĘTEM NARODZENIA CHRYSTUSA. WIGILIA ŚWIĘTA NARODZENIA CHRYSTUSA. ŚCISŁY POST.

 

07.01. [Niedziela XXXI po Pięćdziesiątnicy, przed Objawieniem Pańskim] – ŚWIĘTO NARODZENIA PANA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

– Wielkie Powieczerze i Jutrznia świąteczna …………………………..…… 800

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego

 

Od 7 stycznia do 18 stycznia – „święte dni” – nie ma postu w środy i piątki.

 

08.01. [Poniedziałek] –SOBÓR NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY.

ŚW. ŚW. JÓZEFA SPRAWIEDLIWEGO, DAWIDA KRÓLA I JAKUBA, BRATA PAŃSKIEGO.

IKON MATKI BOŻEJ – OSTROBRAMSKIEJ I „RATUNEK ZAGUBIONYCH”.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..……. 900

 

14.01. [Niedziela XXXII po Pięćdziesiątnicy, przed Objawieniem Pańskim] – ŚWIĘTO OBRZEZANIA PAŃSKIEGO. ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO, ARCYB. CEZAREI KAPADOCKIEJ (379). NOWY ROK.

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego i Molebień ……………..………………. 900

 

15.01. [Poniedziałek] – 40ty dzień śmierci Starosty Władysława Korneluka.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..……. 900

 

18.01. [Czwartek] – WIGILIA ŚWIĘTA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. DZIEŃ POSTNY.

 

19.01. [Piątek] – ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. CHRZEST PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………………..…900

Z HAGIASMĄ – WIELKIM POŚWIĘCENIEM WODY.

 

 

20.01. [Sobota, po święcie Objawienia Pańskiego] – SOBÓR ŚW. JANA CHRZCICIELA.

 

21.01. [Niedziela XXXIII po Pięćdziesiątnicy] –

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………..…………. 900

 

28.01. [Niedziela XXXIV po Pięćdziesiątnicy] – ŚW. ŚW. PAWŁA Z TEB (341) I JANA KUSZCZNIKA (V).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………..………… 900

 

Serdecznie zapraszamy!

Telefon kontaktowy: 503099788