Archiwalne wpisy: 2009 r.

» 05-07-2009 r.

Uroczystości parafialne ku czci Narodzenia św. Proroka Jana Chrzciciela połączone z 10. rocznicą poświęcenia Prestoła we włodawskiej cerkwi:

Uroczystej Liturgii świętej przewodniczył reprezentujący ordynariusza Diecezji Lubelsko-Chełmskiej ks. prot. mgr Andrzej Łoś, sekretarz Kurii Arcybiskupiej i dziekan Prawosławnego Dekanatu Lubelskiego, z protodiakonem lubelskiego soboru ks. Markiem Waszczukiem, w koncelebrze z proboszczem miejscowej parafii ks. Jerzym Ignaciukiem i ks. Tomaszem Łotyszem z Horostyty. Po nabożeństwie w swojej parafii przybył także Dziekan Prawosławnego Okręgu Chełmskiego ks. prot. mgr Jan Łukaszuk. W uroczystościach wzięli udział członkowie władz samorządowych miasta i powiatu, Starosta Włodawski, przedstawiciele więziennictwa z Dyrektorem Zakładu Karnego we Włodawie, dyrektorzy szkół i przedstawiciele lokalnych instytucji. Duchowieństwo Kościoła rzymskokatolickiego reprezentował przeor klasztoru oo. Paulinów we Włodawie o. Stanisław Jarosz.
W czasie nabożeństwa śpiewał miejscowy chór pod dyrygenturą matuszki Anny Ignaciuk, a okolicznościowe kazanie wygłosił dziekan prawosławnego dekanatu w Lublinie, ks. A. Łoś. W homilii stwierdził, że „chrześcijanin zawsze powinien nazywać grzech grzechem, niesprawiedliwość – niesprawiedliwością. U Boga nie ma kompromisów: jest albo prawda, albo kłamstwo. O tym św. Jan Prorok, Poprzednik i Chrzciciel naszego Pana, wydaje się nam zawsze przypominać; jak i tę prawdę, ze każdy człowiek powinien być władcą i rządcą swego ciała, a nie odwrotnie”. Poruszył wiele tematów aktualnych w świecie współczesnym, przywołując sugestywne wzorce ewangeliczne i przykłady schorzeń współczesnej cywilizacji.
Po procesji, która zakończyła św. liturgię, w imieniu Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego życzenia i gratulacje przekazał ks. A. Łoś, podkreślając dobrze rokujący dla przyszłości cerkwi udział dzieci i młodzieży w parafialnych obchodach.
Z okazji uroczystości Starosta Powiatu przekazał Ikonę Matki Bożej dla parafii wraz z okolicznościowym słowem, w którym czytamy:

Z okazji uroczystości liturgicznych święta parafialnego Narodzin Św. Proroka Jana Chrzciciela połączonych z 10. rocznicą poświęcenia Prestoła we Włodawskiej cerkwi, mam przyjemność złożyć na ręce Księdza Proboszcza wyrazy najgłębszego uznania za dotychczasową działalność parafii w Powiecie Włodawskim. „Dwa płuca chrześcijaństwa: katolicyzm i prawosławie” – jak to pięknie ujął nasz wielki rodak Jan Paweł II – chyba najpełniej oddychają w takich miejscach jak powiat włodawski. To na tych terenach przez setki lat prawosławie koegzystuje z innymi bratnimi religiami w duchu ekumenizmu, tworząc pejzaż kulturowy i poszerzając dziedzictwo duchowe i materialne Ziemi Włodawskiej. Dziękując za dotychczasową misję głoszenia Słowa Bożego oraz upowszechniania swoją działalnością kultury i tradycji powiatu włodawskiego, życzę Księdzu Proboszczowi i wszystkim wyznawcom prawosławia na naszym terenie, wielu łask Bożych oraz szczęścia i pomyślności w życiu osobistym.

Następnie składali swoje życzenia pozostali przedstawiciele społeczności włodawskiej. Podziękowania pod adresem życzliwych darczyńców tutejszej diasporalnej wspólnoty po procesji i w trakcie świątecznej „agapy” skierował proboszcz tutejszej parafii. W słowach skierowanych do darczyńców zwrócił uwagę, ze z okazji 10-lecia poświecenia ołtarza i w roku 20-lecia reaktywowania Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej ukaże się na dniach folder wydany przez Parafię Prawosławną we Włodawie o Włodawie i okolicach, pt. „Ślady zapomnianego piękna”.

» 25-01-2009 r.

Choinka Parafialna dla dzieci:

Uroczystość rozpoczęła się św. liturgią. Następnie wszyscy obecni – chórzyści, dziadkowie, rodzice – w ramach przekazywania tradycji młodszemu pokoleniu rozpoczęli wspólne kolędowanie. W wysławianie Nowonarodzonego Dzieciątka Jezusa włączyły się dzieci uczęszczające na lekcje katechezy. Przygotowały one, specjalnie na tę uroczystość pod kierownictwem katechetki wierszyki bożonarodzeniowe i kolędy. Następnie z sali katechetycznej, gdzie na dzieci czekał przygotowany poczęstunek, kontynuowali śpiewanie kolęd, oczekując na przybycie tradycyjnego „Mikołaja”. Pierwszym punktem programu „Mikołaja” był konkurs z wiedzy katechetycznej i różnorodnych dziedzin. Dzieci poprawnie odpowiadające otrzymywały piękne nagrody. Oto przyszedł czas rozdawania paczek. I tu niespodzianka – przy otrzymywaniu paczki trzeba było wykazać się znajomością modlitw, kolęd i wierszy. Paczki były dość pokaźne, ponieważ sponsorowane przez firmę Sławex z Włodawy. Serdeczne podziękowania firmie Sławex oraz innym życzliwym ludziom za pomoc w zorganizowaniu uroczystości choinkowych.