Archiwalne wpisy: 2010 r.

» 14-10-2010 r.

Święto parafialne (20–21 września 2010)

Święto Narodzenia Bogarodzicy jest jednym z Dwunastu Wielkich Świąt. Szczególnie uroczyście jest ono obchodzone we Włodawie, gdzie jest to święto parafialne. W przeddzień święta zostało odprawione nabożeństwo całonocnego czuwania. Następnego dnia cykl nabożeństw świątecznych rozpoczął akatyst do świętej Bogarodzicy, po którym rozpoczęła się Boska liturgia. Przewodniczył jej ksiądz mitrat Włodzimierz Chodak przy asyście przybyłego duchowieństwa. Na uroczystościach zgromadziło się wiele osób przybyłych z okolicznych parafii, aby wspólnie pomodlić się do Matki Bożej. Okolicznościowe kazanie wygłosił ihumen Jerzy z Monasteru w Jabłecznej. W nabożeństwie uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, burmistrz miasta – Jerzy Wrzesień, dyrektor Zakładu Karnego oraz komendant Straży Miejskiej. Przybył również przeor zakonu paulinów, o. Stanisław Jarosz, co świadczy o dobrej współpracy między dwoma parafiami mieszczącymi się przy jednej ulicy. Zgodnie z tradycją uroczystości zakończyła procesja wokół cerkwi, po której proboszcz parafii – ks. Jerzy Ignaciuk serdecznie podziękował duchowieństwu i wiernym za wspólną modlitwę.

» 13-10-2010 r.

XI Festiwal Trzech Kultur (10–12 września 2010)

Festiwal Trzech Kultur we Włodawie jest wydarzeniem niezwykłym. W czasie trzech wrześniowych dni każdy może poczuć i zobaczyć, jak wyglądało nasze miasteczko w okresie międzywojennym, kiedy zgodne i spokojne wspólne życie prawosławnych, katolików i żydów nie było niczym odległym.

Podczas tegorocznego Festiwalu osoby zainteresowane poznaniem dorobku prawosławia mogły wybierać spośród wielu atrakcji, zaczynając na projekcjach filmów (np. film pt. Człowiek planuje a Bóg zarządza. Kamienie milowe z 20 lat życia Diecezji Lubelsko-Chełmskiej) poprzez zwiedzanie wystaw (np. III Pokonkursowa Wystawa Międzyokręgowego Konkursu Wschodniego Pogranicza „Pisanie ikon. Włodawa 2010” w Zakładach Karnych ) kończąc na słuchaniu pięknych koncertów.

W sobotę 11 września w naszej cerkwi parafialnej miał miejsce koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu Męskiego Zespołu Wokalnego „Ensemble Błagowiest” z Białorusi. Świątynia była wypełniona aż po brzegi. Następnie zainteresowani mogli wziąć udział w promocji książki pt. Prawosławie. Światło ze wschodu oraz innych wydawnictw. W promocji książki wziął udział Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel, redaktor dr hab. Krzysztof Leśniewski, proboszcz parafii oraz dr Jacek Pelica. Towarzyszyła temu projekcja filmu Cud Świętego Ognia w Jerozolimie.

W niedzielę 12 września odbyło się uroczyste nabożeństwo, któremu przewodniczył Ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Arcybiskup Abel wraz z przybyłym duchowieństwem. Przed Boską liturgią społeczność włodawska ofiarowała naszej parafii Ikonę Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej, a Jego Ekscelencja poświęcił ikonę i umieścił w niej relikwie świętych. Następnie Arcybiskup Abel nagrodził Orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny Marka Bema – dyrektora Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz Marka Lacha – fotografa, kronikarza życia liturgicznego Cerkwi na Lubelszczyźnie. Listami pochwalnymi nagrodził też fundatorów ikony. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił Zespół Wokalny Alumnów Prawosławnego Seminarium Duchownego pod dyrygenturą prof. W.Wołosiuka.Chwilę po nabożeństwie zebrani w świątyni byli świadkami niezwykłego wydarzenia. Chór parafii rzymskokatolickiej „Fletnia Pana” pod dyrygenturą prof. W.Wołosiuka, wykonał niesamowity koncert muzyki cerkiewnej, który podsumował warsztaty śpiewu prawosławnego.

Oprócz koncertów, wystaw, spotkań z gwiazdami, atrakcją festiwalu był bazar festiwalowy. Można było na nim spotkać zabawnych szczudlarzy, klaunów, „żywe rzeźby” oraz zapoznać się z wyrobami rękodzielniczymi, ludowymi i regionalnymi. Na jednym ze stanowisk prezentował się również klasztor Św. Onufrego z Jabłecznej.

Tegoroczny Festiwal Trzech Kultur bardzo wiernie pokazał magię wschodniego, przygranicznego miasteczka, gdzie trasę łączącą cerkiew, kościół i synagogę można pokonać w 10 minut. Już teraz z niecierpliwością czekamy na kolejną, XII edycję Festiwalu.

Polecamy również edycję radiową z Festiwalu Trzech Kultur http://pri-lublin.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=247:festiwal-trzech-kultur&catid=8:wydarzeniadiecezjalne&Itemid=6

» 28-05-2010 r.

V piesza pielgrzymka Włodawa-Chełm:

W ostatni piątek maja wyruszyła, trwająca dwa dni, V piesza pielgrzymka z Włodawy do Chełma. Jej celem było dotarcie na obchody święta ku czci Męczenników Chełmskich i Podlaskich.
Pielgrzymi mieli do przebycia w ciągu dwóch dni około 70 kilometrów. Odległość ta wydaje się niemożliwa do pokonania, jednak każdy kolejny krok powoli przybliżał wszystkich do cerkwi w Chełmie. Przemierzając tereny, gdzie jeszcze tak niedawno prawosławie nie było niczym obcym, śpiewaliśmy pieśni i tropariony , świadcząc o tym, iż nasza wiara jest tutaj ciągle żywa. Mijając tabliczkę z napisem „Chełm”, nikt już nie myślał o zmęczeniu i bolących nogach, i kiedy usłyszeliśmy rozbrzmiewający głos dzwonów cerkiewnych, każdy zrozumiał, że poniesiony trud sprawił wewnętrzną radość dla duszy.
Głównym uroczystościom przewodniczył Jego Eminencja, Metropolita Sawa wraz z arcybiskupem Ablem oraz biskupem Grzegorzem. Podczas Świętej Liturgii każdy kierował modlitwy w różnych intencjach do Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

» 23-01-2010 r.

Dnia 23 stycznia w Sali parafialnej parafii prawosławnej we Włodawie po niedzielnej liturgii świętej odbyła się choinka parafialna dla dzieci.
Program artystyczny prowadziła katechetka matuszka Anna Ignaciuk. Śpiewano kolędy, recytowano wierszyki. Dzieci próbowały swoich sił w licznych konkursach, wykazując się znajomością modlitw, Pisma Świętego i wiedzy religijnej.
Nagrody były warte poniesionego trudu. W tej radosnej atmosferze nie mogło oczywiście zabraknąć słodkiego poczęstunku dla zebranych uczestników choinki parafialnej.
I nastąpił najbardziej oczekiwany moment – przyjście tradycyjnego Świętego Mikołaja. Tak, pojawił się i wiele czasu spędził wśród zebranych, bardzo interesując się postępami najmłodszych w nauce, zachowaniu, uczęszczaniu na nabożeństwa, śpiewaniu podczas nabożeństw. Wysłuchał opowieści o starych tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem. Obecni na choince rodzice rozpoczęli również wspominać swoje dzieciństwo, choinki parafialne i wszelkie tradycje.
Wiele dzieci było bardzo odważnych i nawiązywało rozmowę z Mikołajem, jednocześnie odpowiadając na pytania. Mikołaj odważnych nagradzał wspaniałymi prezentami. Panował wyjątkowy nastrój. Mikołaj śpiewał kolędy z najmłodszymi i uczył się nowych, organizował zabawę i wirował w kółeczku razem z dziećmi.
Umęczony, usiadł wygodnie i rozpoczął rozdawanie paczek – prezentów, które ledwo przytargał.
Prezenty były wręczane po bardzo poważnej rozmowie i wspólnej fotografii z Mikołajem.
Następne były podziękowania za prezenty Mikołajowi, sponsorom, rodzicom, katechetce i proboszczowi za zorganizowanie spotkania integracyjnego, „choinki parafialnej”, które odkurzyło zapomniane tradycje i wzbudziło zainteresowanie wśród młodego pokolenia.