Archiwalne wpisy: 2012 r.

» 13-12-2012 r.

W piątek 21 września b.r. w parafii prawosławnej we Włodawie odbyły się coroczne uroczystości świąteczne. Tego dnia obchodzono tu święto Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. W czwartkowy wieczór sprawowane było nabożeństwo całonocnego czuwania, a następnego dnia modlitwy rozpoczęto czytaniem Akatystu ku czci Bogurodzicy, po którym wszyscy zgromadzeni wzięli udział w świątecznej Boskiej Liturgii.

W świątecznych uroczystościach wzięli udział proboszczowie parafii prawosławnych: Horostyta, Biała Podlaska, Międzyleś, Terespol, Kobylany, Holeszów, Uhrusk, Kodeń, Sławatycze, Zabłocie, Kopytów i Włodawa oraz ks. diakon Jarosław Szczur.  Homilię świąteczną tematycznie związaną z uroczystościami wygłosił proboszcz parafii prawosławnej z Holeszowa.

Parafialne uroczystości zgromadziły także wiernych z okolicznych parafii. W nabożeństwie uczestniczyli wierni m.in. z parafii w Horostycie, Holeszowie, Sławatycz, Kodnia. Na nabożeństwie obecni byli również, m.in. przedstawiciel klasztoru kościoła rzymsko-katolickiego z Włodawy, reprezentacja Zakładu Karnego we Włodawie w osobie Dyrektora  mjr Ryszarda Wojarnika i zastepców, oraz radnego powiatu Janusza Kloca. Uczestniczyli również przedstawiciele szkolnictwa.

Tradycyjnie już, uroczystość zakończyła się procesją wokół włodawskiej cerkwi, po czym proboszcz parafii ks. Jerzy Ignaciuk podziękował za przybycie i uczestnictwo gościom oraz wszystkim zgromadzonym pielgrzymom z okolicznych parafii i parafianom.

» 07-08-2012 r.

Uroczystości we Włodawie

W sobotę, siódmego lipca miała miejsce podniosła uroczystość święta parafialnego Narodzenia św. Proroka Jana Chrzciciela, XIII rocznica poświęcenia prestołu. W tym roku święto obchodzono w sposób jeszcze bardziej szczególny, gdyż związane było z jubileuszem 30-lecia święceń kapłańskich proboszcza parafii – księdza Jerzego Ignaciuka.

W przeddzień uroczystości odbyło się nabożeństwo całonocnego czuwania. Następny dzień rozpoczął się od Akatystu ku czci Proroka św. Jana Chrzciciela. Na uroczystość przybył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel Arcybiskup Lubelski i Chełmski. Św. Liturgię celebrowało około 20 duchownych przy udziale licznie zgromadzonych wiernych. Homilię wygłosił dziekan lubelski ks. Andrzej Łoś.

Po Liturgii został odprawiony dziękczynny molebien, po którym z życzeniami zwrócił się do jubilata arcybiskup Abel. Władyka dziękując proboszczowi za włożony wysiłek na rzecz cerkwi i odradzania życia parafialnego, wręczył ikonę Matki Bożej Włodzimierskiej.

W nabożeństwie udział wzięli m.in.: Starosta Włodawski, Burmistrz Miasta Włodawa, Wójt Gminy Włodawa, Komendant Straż Pożarnej, Dyrektor Zakładu Karnego, Dyrektor Włodawskiego Szpitala, przedstawiciele Policji. Ministra Kultury reprezentował dyrektor Departamentu Finansów – Wojciech Kwiatkowski, który odznaczył ks. Jerzego Ignaciuka odznaką ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” za działania na rzecz renowacji obiektów zabytkowych. Ks. Jerzy został również doceniony przez ministra sprawiedliwości za owoce pracy jako kapelan w Zakładzie Karnym, przyznając srebrną odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Odznakę wręczył zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Lublinie płk Jerzy Kopeć wraz z dyrektorem Zakładu Karnego we Włodawie mjr. Ryszardem Wojarnikiem.

Ks. Jerzy Ignaciuk urodził się 7 stycznia 1961 r. w Sławatyczach. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej, Studium Pedagogiczne przy Chat i Chrześcijańską Akademię Teologiczną. 30 maja 1982 r. wstąpił w związek małżeński z Anną Juśkiewicz. Święcenia diakońskie otrzymał 20 czerwca 1982 r. z rąk metropolity warszawskiego i całej Polski Bazylego, natomiast święcenia kapłańskie otrzymał 27 czerwca 1982 r. z rąk metropolity Ameryki i Kanady Teodozjusza.

Budowniczy wielu cerkwi, m.in. w Zahorowie, Kopytowie, Kodniu. Pełnił posługę kapłańską w Lublinie, Dratowie, Kolechowicach, Kodniu. Od 2005 r. ks. Jerzy jest proboszczem parafii w Włodawie z filią w Uhrusku, kapelanem w Zakładzie Karnym i szpitalu w Włodawie oraz dziekanem kapelanów więziennictwa Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Wyróżniony odznaką honorową ,,Za zasługi dla Gminy Kodeń”, odznaką św. Mikołaja Cudotwórcy Opiekuna Więziennictwa. Nagradzany za posługę kapłańską m.in. krzyżem z ozdobami, Orderem św. Marii Magdaleny III i II stopnia.

Z okazji Jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich wspólnota parafialna życzy Błogosławieństwa Bożego, wszelkich łask Bożych oraz kolejnych wspaniałych jubileuszy.

Artur Korpysz

» 03-04-2012 r.

WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE DEKANATU CHEŁMSKIEGO 2012

Dnia 31 marca, w Sobotę Akatystu – Wychwalania Matki Bożej, już po raz trzeci odbyły się rekolekcje dzieci i młodzieży dekanatu chełmskiego. W tym roku zorganizowane zostały w parafii prawosławnej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie.

Większość zgromadzonej młodzieży, a także parafianie miejscowej cerkwi przystąpili do sakramentu spowiedzi i Eucharystii.

Liturgii Świętej przewodniczył ks. Jerzy Ignaciuk – proboszcz parafii prawosławnej we Włodawie, natomiast słowo do zebranych wygłosił ks. Jerzy Hasiuk. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny dyrygowany przez matuszkę Agnieszkę Łotysz.  Na zakończenie odczytane zostały modlitwy po sakramentach Spowiedzi i Eucharystii.

Następnie wszyscy zebrani udali się do świetlicy parafialnej na wspólny obiad przygotowany przez ks. Tomasza Łotysza i matuszkę.

Kolejnym punktem programu wielkopostnych rekolekcji było wysłuchanie referatu przygotowanego przez ks. Jerzego Ignaciuka, dotyczącego znaczenia sakramentów Pokajanija (spowiedzi) i Eucharystii.

Na pamiątkę, przed powrotem do swoich domów, zostało zrobione wspólne zdjęcie przed cerkwią w Horostycie.

Marta Korneluk

» 09-02-2012 r.

Choinka we włodawskiej parafii

W tym roku, po sobotniej Liturgii Świętej św. Bazylego Wielkiego, dzieci, młodzież wraz z rodzicami i dziadkami wspólnie zebrali się  w świetlicy parafialnej. W jakim celu?

Wszyscy od dawna wyczekiwali na wizytę gościa z długą brodą i wielkim workiem prezentów. Jednak zanim ów przybysz z daleka dotarł do zasypanej śniegiem Włodawy, wszyscy obecni na zabawie razem z księdzem proboszczem i matuszką Anną zaczęli śpiewać kolędy. Przy ciepłej herbacie i ciasteczkach oraz kolędowaniu czas szybko mijał i w pewnej chwili w drzwiach świetlicy pojawił się Mikołaj. Pozdrowił zebranych z Nowym Rokiem oraz przystąpił do długo wyczekiwanego momentu – rozdawania prezentów. Każdy, kto chciał otrzymać paczkę, musiał pochwalić się znajomością wierszyka, zaśpiewać kolędę lub opowiedzieć jakąś niezwykłą historię, która przydarzyła się w ubiegłym roku.

Jednak nie tylko młodzież i dzieci zostały obdarowane przez Mikołaja. Nie zapomniał on o podarunkach dla starosty  i starościny za sumienne wykonywanie swoich obowiązków oraz dla pani Niny – odpowiedzialnej za parafialny chór. Wszyscy inni zebrani także  otrzymali słodkie upominki.

Bardzo dziękujemy Mikołajowi za przyjazd z daleka, ks. Proboszczowi i matuszce za przygotowanie choinki, a dzieciom i ich rodzicom za przybycie i zabawę w rodzinnej i ciepłej atmosferze.

Marta Korneluk

 

W zorganizowaniu paczek w tym roku pomogły firmy takie jak: Slawex – J. Sławiński, Hermes – A. Piotrowski oraz Gabinet Psychologiczny – A. Głogowska, za co serdecznie dziękujemy.