Archiwalne wpisy: 2013 r.

» 23-12-2013 r.


Uroczystości we Włodawskim Domu Kultury poświęcone
75 rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie
i Południowym Podlasiu

20 listopada 2013 roku we Włodawie odbyły się uroczystości kończące obchody 75. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r, których  organizatorem była Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska i Towarzystwo Ukraińskie.

W środowy wieczór, w Sali Włodawskiego Domu Kultury, miał miejsce uroczysty koncert upamiętniający wydarzenia sprzed siedemdziesięciu pięciu lat. Rozpoczął się od Orędzia Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla, które w imieniu Arcybiskupa odczytał ks.Mitrat Jan Łukaszuk, Dziekan Prawosławny z Chełma.

Okolicznościowy wykład wygłosił dr Grzegorz Kuprianowicz, który również był prowadzącym całe spotkanie. Następnie głos zabrali zgromadzeni goście. Jako pierwsza – kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Chełmie Elżbieta Prus odczytała list od Marszałka Województwa Lubelskiego. Następnie swoje słowo do zgromadzonych osób skierował: wójt gminy Włodawa Tadeusz Sawicki, proboszcz włodawskiej parafii prawosławnej ks. prot. Jerzy Ignaciuk, dziekan włodawski Kościoła rzymskokatolickiego ks. kanonik Stanisław Dadas, przewodniczący Wołyńskiego Towarzystwa „Chołmszczyna” Mykoła Onufrijczuk, a także redaktor naczelny tygodnika ukraińskiego „Nasze Słowo”.

Ostatnim punktem programu był koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu chóru cerkwi prawosławnej pw. Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej „Wołyńskie Dzwony” z Łucka pod kierownictwem Mariji Fedosiuk-Wysłockiej.

Tłem koncertu była prezentacja multimedialna, na której można było zobaczyć fotografie przedstawiające zburzone świątynie.

Uczestnicy obchodów obejrzeć mogli także wystawę dotyczącą akcji burzenia prawosławnych cerkwi w 1938 roku.

Marta Korneluk

» 28-10-2013 r.

SP ZOZ Włodawa nakręciła spot promujący Poradnię Lekarza Rodzinnego.

Zaporaszamy do obejrzenia filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=o7lPCLu7dpk

» 23-10-2013 r.

FESTIWAL TRZECH KULTUR 2013 I ŚWIĘTO PARAFIALNE

Za nami XIV Festiwal Trzech Kultur – coroczna impreza, która podkreśla wielokulturową historię i tradycje tej ziemi. Podczas trzech wrześniowych dni wokół włodawskich świątyń: cerkwi prawosławnej, synagogi i kościoła rzymskokatolickiego zaczyna tętnić życie.

W tym roku również nie zabrakło atrakcji – koncerty, warsztaty, wystawy, prezentacje, filmy – każdy mógł wybrać coś dla siebie. Nasze miasto odwiedziło wielu znanych i podziwianych artystów m. in. Edyta Geppert i Kroke, Grupa Rafała Kmity, Stanisław Soyka, Andrzej Seweryn.

Tegoroczny Festiwal był tym bardziej uroczystym i ważnym wydarzeniem dla naszej parafii, ponieważ w czasie jego trwania obchodziliśmy święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny –  włodawskie święto parafialne. W piątkowy wieczór rozpoczęło je nabożeństwo Całonocnego Czuwania. Natomiast następnego dnia – w sobotę 21 września – odprawiony został akafist ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy, a następnie świąteczna liturgia, w której udział wzięło wielu duchownych z prawosławnej diecezji lubelsko – chełmskiej oraz z monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Na nabożeństwo przybyło także wielu zaproszonych gości. Liturgii świątecznej przewodniczył namiestnik monasteru św. Serafina z Kostomłot, Ihumen Ambroży Godun. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Jan Grajko z parafii św. Ducha w Kodniu. Zwrócił on uwagę na trudną i bolesną historię mieszkańców tych ziem, wyznawców różnych religii, którzy powinni nie zapominać o własnej historii, ale w czasach obecnych dążyć do wzajemnej tolerancji, zrozumienia i poszanowania drugiego człowieka.  Podczas Liturgii śpiewał chór składający się z włodawskich chórzystów.

Koniec nabożeństw świątecznych nie był jednak końcem przeżyć związanych z kulturą i tradycją prawosławia – ponieważ już o godzinie 17 mogliśmy wziąć udział w koncercie pieśni cerkiewnych, wykonywanych przez chór Boyan Ensemble z Kijowa. W sobotę miało miejsce również otwarcie wystawy w Małej Synagodze pt. „Za klasztorną furtą. Codzienne życie i „posłuszanie” mnichów z Jabłecznej”, które było połączone z prezentacją multimedialną. Natomiast na placu synagogalnym przygotowane zostały liczne atrakcje dla dzieci m. in.  przedstawienie  „Bajkowe prawosławie” w wykonaniu Michała Malinowskiego z Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści. W Małej Synagodze wyświetlane były prezentacje multimedialne i filmy takie jak: „Cerkiewna cisza”, „Krzyk zapomnienia”, „Sercu bliskie” .

Niedzielne nabożeństwo upiększał śpiew Chóru Katedry Świętego Zmartwychwstania w Brześciu na Białorusi, który po Liturgii Świętej wykonał koncert pieśni cerkiewnych.

Boskiej Liturgii z ramienia Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Abla, przewodniczył dziekan okręgu chełmskiego ks. Mitrat Jan Łukaszuk,  który wygłosił okolicznościowe słowo, w asyście miejscowego proboszcza ks. prot. Jerzego Ignaciuka i ks. protodiakona Wadima Sztemburskiego z Chełma.

Tegoroczny Festiwal Trzech Kultur prezentowała i prowadziła Jolanta Fajkowska, zaś jego współorganizatorami były parafie: rzymskokatolicka św. Ludwika, rzymskokatolicka NSJ, prawosławna NNMP.

Marta Korneluk

» 05-08-2013 r.

Nabożeństwa na prawosławnych cmentarzach w Sobiborze i Kosyniu

W niedzielę, 21 lipca 2013r., miały miejsce szczególne wydarzenia w historii naszej prawosławnej parafii włodawskiej, jak też całej diecezji lubelsko-chełmskiej, czyli nabożeństwa upamiętniające modlitewnie przodków ziemi Chełmskiej spoczywających na zabytkowych cmentarzach prawosławnych powiatu włodawskiego w Sobiborze i Kosyniu.

Właśnie w ostatnim czasie pozyskano środki unijne w ramach realizacji projektu Program Odnowy Wsi i zrewitalizowano zabytkowe cmentarze prawosławne w tych miejscowościach. W związku z zakończeniem realizacji projektu odprawione zostały nabożeństwa za zmarłych „Panichidy” i poświęcono Krzyże.

Nabożeństwu w Sobiborze przewodniczył prawosławny dziekan okręgu chełmskiego Ks. Mitrat Jan Łukaszuk w asyście proboszcza parafii włodawskiej Ks. Jerzego Ignaciuka, parafii horostyckiej Ks. Tomasza Łotysza oraz Ks. Jerzego Hasiuka z Uhruska. W nabożeństwie uczestniczyli licznie mieszkańcy Sobiboru i okolic na czele z Wójtem Gminy Włodawa Tadeuszem Sawickim.

Dziekan Okręgu Chełmskiego Ks. Mitrat Jan Łukaszuk po dokonaniu poświęcenia Krzyża na wejściowej bramie ogrodzenia skierował słowo do zebranych odnoszące się do wielokulturowości społeczeństwa, które zamieszkiwało te tereny. Podkreślił także znaczenie nabożeństwa w obecnej dobie przy udziale społeczności Sobiboru i okolic oraz budowy ogrodzenia.

Kończąc uroczystości, Ks. Jerzy Ignaciuk podziękował za nabożeństwo oraz za szczególne wsparcie i pomoc przy pracach porządkowych Wójtowi Gminy Włodawa panu Tadeuszowi Sawieckiemu, sołtysowi Sobiboru i pani Marii Chomontowskiej wręczając książkę o tematyce prawosławnej.

Następnie część zgromadzonych udała się na cmentarz prawosławny w Kosyniu, gdzie odbyła się „Panichida” z poświęceniem krzyża. Uroczystościom w Kosyniu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski wraz z przybyłym duchowieństwem z Sobiboru oraz protodiakonem Markiem Waszczukiem. Przybyli także kapłani z pobliskich parafii rzymskokatolickich – Woli Uhruskiej i Kosynia, Wójt Gminy Wola Uhruska pan Jan Łukasik i Przewodniczący Rady Gminy pan Marek Kuszneruk.

Nabożeństwo zgromadziło wielu mieszkańców miejscowości: Kosynia, Macoszyna, Osowy, Chełma, Włodawy i innych.

Jego Ekscelencja w swoim słowie zwrócił szczególną uwagę na orędownictwo Boże nad tym miejscem, gdzie spoczywają przodkowie miejscowości Kosyń i okolic.

Arcybiskup podziękował za pomoc w realizacji projektu przez wsparcie lokalnych samorządów: staroście powiatu włodawskiego, Wójtowi Gminy Wola Uhruska i przewodniczący Rady Gminy oraz społeczeństwu za ofiary – „cegiełki”, które w części wspomogły tzw. ”wkład własny” przy realizacji projektu.

Szczególne pozdrowienia i podziękowania zostały skierowane do inicjatorów projektu rewitalizacji cmentarza pana Tadeusza Kiecany z Włodawy oraz pani Zofii Ostapiuk z Chełma, którzy przygotowywali wniosek unijny i prowadzili realizację.

Podczas nabożeństw śpiewał chór złożony z chórzystów parafii chełmskiej i włodawskiej pod kierownictwem dyrygenta Jana Podoluka.

Marta Korneluk i Katarzyna Ignaciuk

» 05-08-2013 r.

Święto parafialne – Narodziny św. Jana Chrzciciela

W dniach 6-7 lipca b.r. w cerkwi Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy we Włodawie odbyły się uroczystości ku czci św. Proroka Jana Chrzciciela oraz XIV-lecia konsekracji „Prestoła” włodawskiej cerkwi przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla.

Doroczne uroczystości świąteczne rozpoczęte zostały od nabożeństwa – całonocnego czuwania. W dzień świąteczny odsłużony został Akatyst ku czci św. Proroka Jana Chrzciciela.

Na uroczystość przybył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski, który przewodniczył uroczystej świątecznej Liturgii. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni prawosławni w osobie sekretarza Kurii Arcybiskupiej Ks. Prot. Andrzeja Łosia, proboszcza miejscowej parafii Ks. Jerzego Ignaciuka, proboszcza parafii w Holeszowie Ks. Mirosława Kochana oraz protodiakona Wadima Sztemburskiego z Chełma.

Najprzewielebniejszy Arcybiskup po odczytaniu św. Ewangelii skierował homilijne słowo pouczenia zwracając uwagę na postać św. Jana Chrzciciela, którego czczą pokolenia. I szczególne miejsce poświęcono dla niego w tutejszej cerkwi w ikonostasie.

Św. Jan jest wzorcem postu dla nas i przywołuje nas także do czystości wiary abyśmy byli kontynuatorami wiary, apostołami wiary w dzisiejszych czasach. Ucząc się od św. Jana Chrzciciela powinniśmy także być strażnikami naszej moralności.

Uroczystość zgromadziła wielu wiernych  miejscowych i sąsiednich parafii, a także zaproszonych gości min. starostę powiatu włodawskiego Wiesława Holaczuka, Wójta Gminy Tadeusza Sawickiego,dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie, pana Piotra Usowicza, zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie mjr Dariusza Kucharskiego oraz przedstawiciela ojców Paulinów z kościoła rzymsko-katolickiego o. Emanuela Matusiaka.

Oprawę liturgiczną przygotował chór połączony składający się z chórzystów parafii włodawskiej i parafii chełmskiej pod dyr. Jana Podoluka.

Po zakończeniu św. Liturgii ze słowem do zebranych zwrócił się Arcybiskup Abel, dziękując proboszczowi za pracę na rzecz cerkwi i społeczności prawosławnej oraz do zaproszonych gości dziękując za przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo w nabożeństwie oraz wiernych.

Na zakończenie uroczystości Ks. Jerzy proboszcz tutejszej parafii podziękował arcybiskupowi za przyjęcie zaproszenia, przewodniczeniu nabożeństwu oraz modlitwę i słowo Arcypasterskie skierowane do społeczności przybyłej na tą uroczystość parafialną.

Marta Korneluk

» 07-04-2013 r.

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po obiekcie – cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Włodawie

 

http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=1110&firstPan=29

» 10-03-2013 r.

CHOINKA PARAFIALNA

W niedzielę 20 stycznia 2013r. po Liturgii Świętej w Parafii Prawosławnej we Włodawie, odbyła się choinka parafialna. Imprezę choinkową w świetlicy parafialnej rozpoczął ks. Jerzy Ignaciuk, proboszcz parafii.

W dalszej części wszyscy razem śpiewali kolędy, prowadzili rozmowy, były pytania i odpowiedzi i wiele zabawy. Nie zabrakło również poczęstunku przygotowanego przez katechetów, ks. Jerzego i matuszkę Annę.

Najbardziej oczekiwanym punktem programu choinki, było rozdawanie paczek przez ks. Jerzego z asystą młodego przedszkolaka Mikołaja. Paczki otrzymały dzieci i młodzież całej parafii, mówiły wiersze, śpiewały kolędy albo odpowiadały na pytania posługując się wiedzą katechetyczną.  Zabawa choinkowa w całości była sponsorowana przez parafię Narodzenia Bogurodzicy we Włodawie.

» 10-03-2013 r.

REKOLEKCJE DUCHOWIEŃSTWA

Dnia 13 grudnia 2012 r. w cerkwi prawosławnej Narodzenia Bogurodzicy we Włodawie miały miejsce bożonarodzeniowe rekolekcje duchowieństwa dekanatów: lubelskiego, chełmskiego i zamojskiego. Sakrament spowiedzi św. wszystkich duchownych w/w dekanatów przyjął ks. mitrat Aleksy Subotko z Terespola.

Liturgii Boskiej przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk, proboszcz parafii prawosławnej w Tarnogrodzie. W homilii okolicznościowej, którą wygłosił ks. Andrzej Konachowicz, wikariusz parafii katedralnej w Lublinie, zwrócił uwagę na trwający post filipowy i potrzebę doskonalenia duchowego poprzez lekturę św. Ojców Cerkwi  jak też obowiązkowo Pisma Świętego.

W drugiej części w domu parafialnym po posiłku wysłuchano referatu na temat „Sakramentalne przygotowanie chrześcijańskiej rodziny do Świąt Bożego Narodzenia”, który wygłosił proboszcz parafii prawosławnej z Biłgoraja ks. Jan Jałoza. Prelegent zwrócił uwagę na potrzebę duchowej formacji wszystkich członków rodzin prawosławnych w czasie postu przed Bożym Narodzeniem, tym bardziej, że pogoń za bogactwem materialnym zmienia sens oczekiwania na narodzenie Syna Bożego.

Uczestnicy rekolekcji, po dyskusji i wymiarze refleksji związanych z homilią jak i wykładem prelegenta, wyrazili wdzięczność spowiednikowi oraz proboszczowi za zorganizowanie rekolekcji.

» 02-03-2013 r.

Zakończyły się prace konserwatorskie przy kiocie w cerkwi prawosławnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włodawie

Zakończyły się prace konserwatorskie przy kiocie w cerkwi prawosławnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włodawie. Dnia 19.11.2012 odbyła się komisja odbioru z udziałem księdza proboszcza Jerzego Ignaciuka oraz przedstawiciela służb konserwatorskich w Chełmie. Ołtarz przyścienny został wykonany z drewna dębowego ok. 1910 w jednej z pracowni rzeźbiarskich w Warszawie. W ciągu minionych dziesięcioleci struktura drewna w części tzw. bieli uległa nadwątleniu na skutek działania drewnojadów. Pierwotnie politurowana powierzchnia nosiła ślady późniejszych renowacji. Na obramieniu ikony i jego okolicach znajdowały się liczne ślady nadpalenia powierzchni.

Przeprowadzono dezynsekcję całości ołtarza. Struktura drewna została wzmocniona metodą impregnacji. Wielką ilość otworów po drewnojadach przekołkowano a miejsca konstrukcyjne zostały wzmocnione nowym drewnem. Także nadpalone miejsca zrekonstruowano. Powierzchnia ołtarza otrzymała nowe wykończenie imitujące politurę, które wydłuży trwałość efektu konserwacji. Prace wykonywała firma Konserwacja Dzieł Sztuki Bożena Żbikowska – Sobieraj, Jacek Sobieraj, przy współudziale dr hab. sztuki Krzysztofa Bartnika. Osoby te wykonują prace konserwacyjne na terenie województwa lubelskiego od 1998 r. między innymi przy polichromiach Katedry Archidiecezji Lubelskiej i ostatnio w kościele pobrygidkowskim. Włodawa i okolice są dla nich miejscem, które darzą szczególnym sentymentem i uczuciem.

Prace konserwatorskie przy kiocie z fundacji Straży Ziemskiej we Włodawie w części przeprowadzone zostały za pomocą dotacji celowej z Budżetu Województwa Lubelskiego i Budżetu Starostwa Powiatu Włodawskiego oraz środków własnych parafii.