Archiwalne wpisy: 2014 r.

» 27-12-2014 r.

„Добрий вечiр тобi, Пане Господарю – Радуйся!”

Słowami kolędy, ikoną Bożego Narodzenia oraz kolorową gwiazdą chórzyści parafii prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny wraz z proboszczem, wzorem ubiegłego roku witali parafian oraz sympatyków cerkwi i śpiewu cerkiewnego we Włodawie i w okolicach.

Radość kolędowania oraz przekazywanie dobrej nowiny Narodzenia Jezusa Chrystusa kolędnicy rozpoczęli już drugiego i trzeciego dnia świąt oraz kontynuowali w kolejnych dniach po święcie Św. Bazylego Wielkiego.

Na twarzach odwiedzanych osób dostrzegliśmy ogrom uczuć, najczęściej była to radość, ale często widzieliśmy łzy wzruszenia. To właśnie te uczucia dodawały nam sił, aby kolędować głośniej i radośniej.

Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi domów, oczekiwanie na nas, słodkie poczęstunki i ofirary, które przekażemy, tak jak w roku ubiegłym na najpilniejsze potrzeby cerkwi.

Katarzyna Ignaciuk

» 27-10-2014 r.

XV Festiwal Trzech Kultur oraz Święto ku czci Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Włodawie

W dniach 19–21 września 2014 roku odbył się we Włodawie XV Festiwal Trzech Kultur, którego motywem przewodnim była 480 rocznica nadania praw miejskich naszemu miastu. Przez te trzy dni, każdy miał szansę dowiedzieć się, w jaki sposób żyli w przedwojennej Włodawie mieszkańcy trzech narodowości, religii i kultur:  prawosławnej, katolickiej i żydowskiej.

Tegoroczny festiwal obfitował w wiele wydarzeń – były to m. in. przedstawienia teatralne, koncerty, recitale, wystawy, prezentacje, projekcje filmowe czy też spotkania z gwiazdami. W małej synagodze, w sobotę rano, miało miejsce otwarcie wystawy Kolory Prawosławia. Polska , która prezentowała zasoby fotograficznego serwisu OrthPhoto, na którym fotograficy prezentują zdjęcia ukazujące piękno prawosławia. Na fotografiach dostrzec można było cerkwie miejskie i wiejskie, koloryt świątecznych i codziennych obrzędów religijnych, duchowieństwo, parafian. Ekspozycji towarzyszyło niezwykłe tło muzyczne.

20 września,  po południu, w cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny odbył się koncert chóru „Wołyńskie dzwony” z Łucka na Ukrainie. Został on założony w 1997 r., a w jego repertuarze znajdują się dzieła: O. Archangelskiego, D. Borniańskiego, P. Czajkowskiego, S. Rachmaninowa oraz kolędy, pastorałki, opracowania pieśni ludowych oraz utwory kompozytorów współczesnych. Kierownikiem i dyrygentem chóru jest Maria Fedosiuk-Wysłocka, wykładowca Wołyńskiego Seminarium Duchownego. Po koncercie chór upiększył swoim śpiewem wieczorne nabożeństwo świąteczne ku czci Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Ostatni dzień Festiwalu w tym roku zbiegł się razem ze świętem parafialnym w naszej cerkwi, gdyż tego dnia obchodzone jest święto Narodzenia Bogurodzicy. Nabożeństwa rozpoczęły się od porannego Akatystu, a następnie Liturgii Świętej, o oprawę której zadbał chór „Wołyńskie Dzwony”.  W ten szczególny dzień w nabożeństwie uczestniczyło wielu duchownych – ks. Tomasz Łotysz z Horostyty, ks. Michał Wasilczyk ze Sławatycz, ks. Jan Kot z Hrubieszowa, ks. Mirosław Kochan z Holeszewa oraz ks. Jan Grajko z Kodnia. Po nabożeństwie wszyscy zgromadzeni wzięli udział w uroczystej procesji dookoła cerkwi. W święcie parafialnym wzięło udział również wielu gości: m.in. starosta powiatu włodawskiego, dyrektor Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz przedstawiciele służb mundurowych ioświaty.

Przez trzy festiwalowe dni, w trzech włodawskich świątyniach miało miejsce wiele niezwykłych wydarzeń i atrakcji, nasze miasto odwiedziło wiele znanych i podziwianych zespołów i osób. Wśród nich byli m.in. Nina Stiller, Max Klezmer Band i Maciej Maleńczuk, Borys Ławreniw, Gospel Rain, Evgen Malinovskiy, Alosza Awdiejew, Andrzej Seweryn, Cezary Żak, Janusz Radek oraz Anna Dereszowska. Natomiast Jolanta Fajkowska zadbała o prezentację i prowadzenie Festiwalu.

Od piątku do niedzieli odbywał się także Jarmark Festiwalowy, spotkania z gwiazdami, teatr gry wstępnej z programem: „Urok ulicy międzywojnia”, a w nim radio festiwalowe na wesoło, pokazy akrobatyczne i przejażdżki bicyklem, drezyną, welocypedem, tricyklem. Była także retro fotościanka, retro zabawa dla małych i dużych, przedwojenny gazeciarz, ostrzenie noży i nożyczek, golibroda, uliczna kwiaciarka, zamiatacz ulic.

Spacerując ulicami naszego nadbużańskiego miasteczka każdy miał możliwość poczuć się tak, jakby świat zatrzymał się w miejscu, 100 lat temu, kiedy wielokulturowość Włodawy nie była czymś tak odległym i nieco zapomnianym jak dziś.

Marta Korneluk

» 11-08-2014 r.

Koncert Chóru Lira z Warszawy

W niedzielę 10 sierpnia 2014 r. wierni parafii, którzy uczestniczyli w Boskiej Liturgii zostali nagrodzeni krótkim koncertem śpiewów pieśni cerkiewnych.

Pieśni sakralne, m.in. Jedinorodnyj Synie, Otcze nasz zostały wykonane przez Chór Lira z Warszawy., który występował już na jednym z Festiwali Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

Ten miły akcent przywołał koncerty sprzed lat, jakie odbywały się we Włodawie, oraz przypomniał nam o zbliżającym się Festiwalu Trzech Kultur.

Katarzyna Ignaciuk

» 23-07-2014 r.

W niedzielę, 6 lipca 2014 r. w cerkwi Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy we Włodawie odbyły się uroczystości ku czci św. Proroka Jana Chrzciciela oraz XV-lecia poświęcenia „Prestoła” włodawskiej cerkwi

Jak każdego roku, uroczystości świąteczne rozpoczęły się od nabożeństwa całonocnego czuwania, natomiast w dzień świąteczny odsłużony został Akatyst ku czci św. Proroka Jana Chrzciciela.

Na uroczystość przybył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski, który przewodniczył uroczystej świątecznej Liturgii. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni – proboszcz parafii w sąsiedniej Horostycie – ks. Tomasz Łotysz oraz ks. Adam Weremijewicz z Chełma – dziekan kapelanów Straży Granicznej.

Po odczytaniu św. Ewangelii Arcybiskup Abel zwrócił się do zgromadzonych wiernych z homilią zwracając uwagę na życie św. Jana Chrzciciela i jego szczególną rolę w życiu Cerkwi.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, reprezentanci służb mundurowych oraz liczni goście.

Po Liturgii został odprawiony dziękczynny molebień, a następnie ze słowami wdzięczności zwrócił się Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel dziękując duchownym, władzom lokalnym i samorządowym, służbom mundurowym, zaproszonym gościom, śpiewającym oraz wszystkim parafianom i przybyłym na święto za uczestnictwo i wspólną modlitwę.

Proboszcz parafii ks. Jerzy Ignaciuk podziękował Jego Ekscelencji za trud modlitwy Arcypasterskiej, jednocześnie zwracając uwagę, że pośród wielu obowiązków Arcypasterz w dniu dzisiejszym przyjął zaproszenie i przewodniczył uroczystościom, udzielając błogosławieństwa i ukrzepiając na dalsze trudy na chwałę Bożą. Dzień 6 lipca /niedziela/ był szczególnym dniem, bo 15 lat temu został poświęcony „Prestoł” cerkwi prawosławnej we Włodawie, właśnie przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Abla.

Marta Korneluk

» 21-04-2014 r.

REKOLEKCJE MŁODZIEŻY DEKANATU CHEŁMSKIEGO 2014

12 kwietnia 2014 roku, w Sobotę Łazarza, w cerkwi prawosławnej pw. Narodzenia Bogurodzicy we Włodawie miały miejsce wielkopostne rekolekcje dzieci i młodzieży dekanatu chełmskiego.

Z możliwości przystąpienia do sakramentów Spowiedzi i Eucharystii skorzystało również wielu włodawskich parafian.

Rekolekcje rozpoczęły się modlitwami przed sakramentem Spowiedzi i Eucharystii. Na nabożeństwo przybyli: ks. Tomasz Łotysz – proboszcz parafii  w Horostycie, ks. Adam Weremijewicz – wikariusz parafii prawosławnej w Chełmie oraz ks. protodiakon Wadim Sztemburskij – również z parafii prawosławnej w Chełmie. Wszyscy zgromadzeni wzięli udział w św Liturgii, podczas której okolicznościową homilię wygłosił ks. Adam Weremijewicz. W swoim słowie nawiązał do fragmentu Ewangelii dotyczącego wskrzeszenia Łazarza oraz istoty sakramentu Spowiedzi i Eucharystii.

Po Liturgii proboszcz prawosławnej włodawskiej parafii  pozdrowił wszystkich zgromadzonych z przyjęciem świętej Eucharystii oraz życzył wszystkim dużo sił duchowych na zbliżający się Wielki Tydzień. W drugiej części rekolekcji, w domu parafialnym, po posiłku zgromadzona młodzież i dzieci wysłuchały referatu dotyczącego znaczenia Eucharystii, który wygłosił ks. protodiakon Wadim Sztemburskij z Chełma.

Na zakończenie głos zabrał ks. Adam Weremijewicz, który zwracając się do ks. Jerzego Ignaciuka, podziękował w imieniu wszystkich zgromadzonych za przygotowanie i zorganizowanie rekolekcji.

Marta Korneluk

» 11-02-2014 r.

Choinka w parafii Narodzenia Bogurodzicy we Włodawie

Tradycyjnie, jak co roku w naszej parafii prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Włodawie odbyło się spotkanie przy choince. Uroczystość 19 stycznia 2014 r. rozpoczęto od popołudniowego nabożeństwa, które sprawował proboszcz parafii.

Następnie wszyscy udali się do Sali katechetycznej gdzie śpiewali kolędy. Śpiew kolęd oraz wszelkie formy zabawy choinkowej prowadzone były przez katechetkę Annę Ignaciuk. Dzieci i młodzież zaprezentowały swoje umiejętności i talenty. Natomiast dorośli mieli okazję również włączyć się w śpiew kolęd oraz porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.

Swoją obecnością zaszczycił zgromadzone dzieci i młodzież również Mikołaj, który obdarował wszystkich prezentami. Mikołaj wykazał się bardzo dobrą pamięcią stosunkowo do wszystkich zebranych i szczegółowo przepytał z wielu dziedzin, a szczególnie z zakresu znajomości utworów i modlitw.

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji uroczystości choinkowej oraz bardzo dobrą frekwencję dzieci i rodziców.

Anna Ignaciuk

» 12-01-2014 r.

Kolędowanie 2014

W tym roku po raz pierwszy w naszej parafii odbyło się kolędowanie – tym samym zapoczątkowano nową tradycję, która – mamy nadzieję – będzie kultywowana w kolejnych latach.

Trzeciego dnia Świąt Bożego Narodzenia, w godzinach popołudniowych, grupa uśmiechniętych osób, składająca się z członków chóru parafialnego i naszego Bractwa Młodzieży Prawosławnej pod przewodnictwem proboszcza, ks. Jerzego Ignaciuka udała się do domów parafian oraz chętnych mieszkańców Włodawy i okolic, aby poprzez kolędowanie przynieść domownikom radość Narodzenia Chrystusa. Niezależnie, czy to starsi parafianie, czy też młodsi, każdy z niecierpliwością czekał na wizytę rozśpiewanych gości z ikoną oraz wielobarwną gwiazdą.

Zebrane podczas kolędowania ofiary zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby naszej parafii.

Kolędnicy chcieliby bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy ich przyjęli i wysłuchali oraz stworzyli ciepłą atmosferę podczas wizyty.

Marta Korneluk