Archiwalne wpisy: 2015 r.

» 31-10-2015 r.

Wernisaż III Konkursu Ogólnopolskiego „Pisanie ikon” w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych

Już po raz trzeci w jesienno-zimowym kalendarzu wydarzeń kulturalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Galeria „Na Parterze” gości ogólnopolską pokonkursową wystawę Pisanie Ikon, tym razem WŁODAWA`2015.

W systemie wystawienniczym prezentowane są 22 prace 16 osadzonych z jednostek penitencjarnych całego kraju nadesłane w ramach III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon organizowanego przez Zakład Karny we Włodawie.

Ikonom towarzyszą wiersze autorstwa Sergiusza Rabinina – lubelskiego uczonego, badacza przyrody i myśliciela.

Na monitorach E-Galerii obejrzeć można zdjęcia z poprzednich edycji konkursowych oraz elektroniczną wersję okolicznościowego folderu wydanego w roku bieżącym.

Uzupełnieniem wystawy są wyeksponowane w gablotach wystawienniczych kartki pocztowe przedstawiające Cerkwie Prawosławne oraz mini-ikony ze zbiorów prywatnych Olgi Puś, pracownika włodawskiej książnicy.

23 października 2015 r. uroczysty wernisaż pokonkursowy zgromadził ponad 80 gości; przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa prawosławnego i rzymsko-katolickiego, dyrektorów instytucji i prezesów stowarzyszeń oraz przedsiębiorców współpracujących z Zakładem Karnym we Włodawie.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali gospodarz obiektu Jacek Żurawski – dyrektor Biblioteki oraz gospodarz wydarzenia – ppłk Zbigniew Wysokiński – dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie. Słowem wstępnym wydarzenie opatrzyli Jego Ekscelencja Abel – Arcybiskup Lubelski i Chełmski oraz ppłk Jacek Głuch – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie gratulując organizatorom cennej i oryginalnej inicjatywy oraz wzorcowej współpracy z lokalnym środowiskiem. Do gratulacji dołączyli Wicestarosta Włodawski – Adam Panasiuk i Burmistrz Włodawy – Wiesław Muszyński. Wyrazy uznania od Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – gen. Jacka Kitlińskiego przekazała na ręce dyrektora ZK we Włodawie mjr Agnieszka Bochniewicz – specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.

Genezę i przebieg kolejnych edycji konkursu przybliżyła projekcja filmu zrealizowanego przez skazanych Zakładu Karnego we Włodawie wg scenariusza i pod kierunkiem mł. chor. Elżbiety Rabczewskiej – wychowawcy d/s kulturalno-oświatowych oraz przekazana zaproszonym gościom bogato ilustrowana okolicznościowa broszura-folder „Ogólnopolski Konkurs Pisania Ikon Włodawa”; z przedmową dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie ppłk Zbigniewa Wysokińskiego, słowem wstępnym Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla oraz artykułem „IKONA przestrzeń modlitwy” autorstwa ks. Jerzego Ignaciuka – kapelana prawosławnego.

Ze słowem nawiązującym do tematyki konkursu i eksponowanej wystawy zwrócił się do gości w wykładzie „Geneza ikonostasu” ks. Jarosław Szczur – kapelan prawosławny służby więziennej w Opolu Lubelskim.

Całość dopełnił koncert pieśni cerkiewnych Kameralnego Chóru „Sacrum” pod dyrygenturą Angeliki Iwaniuk.

Wernisaż był okazją do podsumowania na forum publicznym tegorocznej edycji konkursu, która trwała ponad pół roku; od 14 kwietnia do 30 września. Uczestnicy spotkania zapoznani zostali z werdyktem Komisji Konkursowej, w której uczestniczyli: Jolanta Madej – absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, Mirosław Trochanowski – absolwent Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim oraz ks. Jerzy Ignaciuk – kapelan prawosławny więziennictwa we Włodawie. Spośród 22 prac nadesłanych z 13 jednostek penitencjarnych Laureatkami III Ogólnopolskiego Konkursu „Pisanie Ikon – Włodawa 2015” zostały:
św. Efrem Syryjczyk z Zakładu Karnego we Włodawie – I miejsce,
św. Mikołaj z Aresztu Śledczego w Kielcach – II miejsce,
Hodegetria z Zakładu Karnego w Rzeszowie – III miejsce,
Święta Rodzina z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej – wyróżnienie,
Matka Boża Iwierska z Zakładu Karnego we Włodawie – wyróżnienie.

Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon są Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie – ppłk Zbigniew Wysokiński oraz Kapelan Więziennictwa Prawosławnego – ks. Jerzy Ignaciuk. Honorowy Patronat nad konkursowym projektem sprawuje Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Jego Ekscelencja Abel oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Włodzimierz Jacek Głuch. Rolę koordynatora organizacyjno-merytorycznego powierzono mł. chor. Elżbiecie Rabczewskiej – wychowawcy d/s kulturalno-oświatowych w ZK we Włodawie. Partnerem lokalnym przedsięwzięcia jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.

Zamykając III edycję konkursową Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie ppłk Zbigniew Wysokiński gorąco podziękował za liczne uczestnictwo w spotkaniu wernisażowym. Szczególne słowa podziękowania skierował do osób i instytucji skutecznie wpierających proces resocjalizacji osadzonych we włodawskiej jednostce penitencjarnej. Pamiątkowe statuetki „Za dotychczasową współpracę” przekazał na ręce Jego Ekscelencji Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla oraz Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Jacka Żurawskiego. Odlewy Aniołów wykonane przez osadzonych we włodawskim Zakładzie Karnym wraz bukietami kwiatów otrzymały panie: mjr Agnieszka Bochniewicz – specjalista Biura Penitencjarnego CZSW w Warszawie i dyrygentka chóru „Sacrum” Angelika Iwaniuk. Bukiet kwiatów z Podziękowaniem-Dyplomem wręczony został malarce-terapeutce Jolancie Madej.

„Upominkiem specjalnym” – jedną z nagrodzonych ikon w poprzedniej edycji – uhonorowany zostanie, po powrocie do Warszawy „posłańca specjalnego” w osobie mjr Agnieszki Bochniewicz, Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. Jacek Kitliński.

Pokonkursowa ekspozycja Pisanie Ikon – Włodawa 2015 prezentowana będzie w Galerii „Na Parterze” Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie do końca 2015 r. w godzinach 9:30 – 17:00.

Opiekunów grup zorganizowanych prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godzin zwiedzania z kancelarią Biblioteki, bądź bezpośrednio z bibliotecznym kuratorem wystawy Urszulą Panasiuk. Grupom zorganizowanym umożliwiamy projekcję filmu „Ogólnopolski Konkurs Pisania Ikon – geneza i ewolucja” zrealizowanego przez skazanych Zakładu Karnego we Włodawie wg scenariusza i pod kierunkiem mł. chor. Elżbiety Rabczewskiej – wychowawcy d/s kulturalno-oświatowych, koordynatora Konkursu.

 

źródło: http://www.mbpwlodawa.pl/regionalia/1755-trzecia-ogolnopolska-odsona-ikon-we-wodawie.html

» 03-09-2015 r.

FESTIWAL TRZECH KULTUR

I ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

W tym roku podczas Festiwalu Trzech Kultur z koncertem we Włodawskiej Cerkwi wystąpił chór Politechniki Białostockiej „Polifonia”, który upiększył także niedzielna nabożeństwo. Wykonanie było bardzo profesjonalne, a co najważniejsze przepełnione dużą duchowością i oceniane przez publiczność jako jedno z najlepszych. Zakończenie festiwalu zbiegło się ze świętem parafialnym i rozpoczęte zostało nabożeństwem wieczornym. W uroczystości wzięli udział duchowni oraz przybyli Starosta Powiatu, Burmistrz Miasta Włodawa i inni zaproszeni goście. Oprawę liturgiczną zapewnił chór złożony z miejscowych chórzystów, uczennic katechezy i innych z sąsiednich parafii pod dyrygenturą pani Natalii Iwaniuk.

» 08-08-2015 r.

W niedzielę 5 lipca 2015 r. w cerkwi Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy we Włodawie odbyły się uroczystości ku Czci św. Proroka Jana Chrzciciela oraz XVI-lecia poświęcenia „Prestoła” włodawskiej cerkwi.

Proboszcz Parafii ks. prot. Jerzy Ignaciuk wraz z duchownymi z sąsiednich parafii, tj. ks. prot. Mirosławem Kochanem z Holeszowa i ks. prot. Michałem Wasilczykiem ze Sławatycz rozpoczął uroczystości świąteczne nabożeństwem całonocnego czuwania w godzinach wieczornych w sobotę. Następnie, w świąteczną niedzielę odsłużony został Akatyst ku Czci św. Proroka Jana Chrzciciela przez ks. prot. Tomasza Łotysza z Horostyty.

Swoją obecnością, podczas uroczystości zaszczycił Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Władyka Abel, Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski, który przewodniczył uroczystościom liturgicznym, świątecznej liturgii. W nabożeństwi uczestniczyli ponadto duchowni: ks archimandryta Jerzy (Siewiereniuk) z  Kopytowa, miejscowy proboszcz ks. prot. Jerzy Ignaciuk, ks. prot. Tomasz Łotysz z Horostyty, ks. prot. Mirosław Kochan z Holeszowa i ks. protodiakon Wadim Sztemburskij z Chełma.W uroczystościach wziął udział przeor i proboszcz parafii rzymskokatolickiej Ojców Paulinów o. Dariusz Cichor.

Obecni również byli przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych: Starosta Powiatu Włodawskiego Andrzej Romańczuk i Burmistrz Miasta Włodawa Wiesław Muszyński oraz reprezentanci służb mundurowych Zakładu Karnego, Straży Granicznej, Komendy Powiatowej Policji i wielu innych znamienitych gości.

Jak co roku po odczytaniu „Ewangelii” Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel w homilii podkreślił ogromne znaczenie i rolę w życiu cerkiewnym św. Jana Chrzciciela. Św. Jan Chrzciciel to postać niezwykła, plasuje się w Kościele Prawosławnym tuż po Przenajświętszej Bogurodzicy i jest niejako łącznikiem Starego i Nowego Testamentu. Nawoływał on do wyznania grzechów oraz czynienia pokuty, głosił potrzebę nawrócenia wewnętrznego i odnowy duchowej człowieka.

Oprawę Liturgii stworzyli chórzyści miejscowej parafii oraz ze Sławatycz pod dyrygenturą matuszki Elżbiety Weremijewicz z parafii prawosławnej w Chełmie, którzy przyświecali swym wspaniałym śpiewem, płynącym prosto z serc, wielbiąc Boga Ojca w Trójcy Sławionego.

Po zakończeniu uroczystości liturgicznych Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel podziękował proboszczowi za całokształt pracy łożonej w życie cerkiewne parafii, a zgromadzonym gościom, wiernym oraz chórzystom za przybycie do świątyni w tym jakże ważnym dniu oraz za uczestnictwo w nabożeństwie. Proboszcz Parafii ks. Jerzy Ignaciuk podziękował Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Ablowi za przyjęcie zaproszenia, przybycie, modlitwę arcypasterską oraz błogosławieństwo ku pokrzepieniu serc i dusz w Chwale Bożej.

Tego świątecznego dnia Pan Bóg obdarował cerkiew pięknym słońcem. W rozgrzanych sercach parafian pozostają słowa” „Bracia i siostry radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie w wami! Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem (….) Łaska Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” Amen.

Katarzyna Skrzypiec

» 01-08-2015 r.

INFORMACJA O NABOŻEŃSTWACH

SIERPIEŃ

01.08.[Sobota] – Św. Serafina z Sarowa. Święto parafialne w Kostomłotach

 

02.08. [Niedziela IX  po Pięćdziesiątnicy] –

PROROKA ELIASZA ( IX w. przed n. Ch.)

Męcz. Atanazego Brzeskiego.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………..900

 

06.08. [Czwartek] – ŚWIĘTO PARAFIALNE

W CERKWI KATEDRANEJ W LUBLINIE.

 

07.08. [Piątek] –

ZAŚNIĘCIE ŚW. ANNY, matki Najświętszej Bogurodzicy

Święto parafialne w Międzylesiu.

 

09.08. [Niedziela X  po Pięćdziesiątnicy] –

WIELKIEGO MĘCZ. I CUDOTWÓRCY PANTELEJMONA (305)

– Liturgia św. Jana Chryzostoma  ………………..……………………… 900

– Nabożeństwo w Uhrusku  ………………….…………………………. 1130

 

14.08. [Piątek] –

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO DRZEWA KRZYŻA PAŃSKIEGO.

POCZĄTEK POSTUPRZED ŚWIĘTEM ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY.

15.08. [Sobota] –

ŚWIĘTO PARAFIALNE W CERKWI – FILII W UHRUSKU

– Akatyst ………………………………………………………………… 900

– Liturgia święta ………………………………………………………. 1000

 

16.08. [Niedziela XI po Pięćdziesiątnicy] –

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………….. 900

RELIKWIE ŚW. SPIRYDONA

Biskupa Tremithus w naszej Diecezji

– 16 sierpnia, godz.19 00

Stauropigialny Monaster św. Onufrego w Jabłecznej

– 17 sierpnia, godz.8 00

św. Liturgia w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej

– 17 sierpnia, godz. 10 00 cerkiew w Terespolu

– 17 sierpnia, godz. 1300 Cerkiew w Białej Podlaskiej

– Film o św. Spirydonie na portalu www.cerkiew.pl

 

18/19.08.[Wtorek/Środa] – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO.

Monaster – Św. Góra Grabarka.

Relikwie św. Spirydona.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma  we Włodawie ………………………………….1000

 

23.08. [Niedziela XII po Pięćdziesiątnicy] –

MĘCZENNIKA ARCHIDIAKONA WAWRZYŃCA.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………..900

 

28.08. [Piątek] –

ŚWIĘTO ZAŚNIECIA NAJŚWIETSZEJ BOGURODZICY.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………….1000

– Poświęcenie ziół i roślin, warzyw.

 

30.08. [Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy] –

MĘCZENNIKA MIRONA KAPŁANA (250).

CZĘSTOCHOWSKIEJ IKONY MATKI BOŻEJ.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………..900

» 08-06-2015 r.

Czego uczą nas Św. Męczennicy? Święto Męczenników Chełmskich i Podlaskich

Serdecznie zapraszamy do przesłuchania nagrań audio dotyczących święta Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej w wypowiedziach pielgrzymów, którzy rozpoczynali swoją drogę pielgrzymowania molebniem we włodawskiej cerkwi. Tegoroczna pielgrzymka była X Jubileuszową Pielgrzymką Włodawa – Chełm.

Zapraszamy do przesłuchania obu plików audio:

http://orthodox.fm/czego-ucza-sw-meczennicy/

http://orthodox.fm/pielgrzymkowy-jubileusz/

» 02-06-2015 r.

INFORMACJA O NABOŻEŃSTWACH

Czerwiec

 

01.06. [Poniedziałek] – DZIEŃ ŚWIĘTEGO DUCHA.

Święto parafialne cerkwi w Kodniu

Tydzień ciągły – bez  postu

05.06. [Piątek] – X PIESZA PIELGRZYMKA WŁODAWA – CHEŁM.

-Molebień w Cerkwi Narodzenia Bogurodzicy we Włodawie ……………………….. 900

– Akatyst ku czci Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej w Cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w Uhrusku ………… 1900

 

 

UROCZYSTOŚCI LITURGICZNE KU CZCI ŚW. MĘCZENNIKÓW ZIEMI CHEŁMSKIEJ I PODLASKIEJ W CERKWI PROKATEDRALNEJ ŚW. JANA TEOLOGA W CHEŁMIE

 

06.06. [Sobota] – Wsienoszcznoje Bdienije ………………………………………………… 1800

07.06. [Niedziela Wszystkich Świętych] –

Św. św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich.

– Akatyst ku czci św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej ……………….. 830

– Powitanie hierarchów ………………………………………………………………………………. 945

– Liturgia świąteczna …………………………………………………………………………………..1000

Uroczystościom liturgicznym będzie przewodniczył

zwierzchnik naszej Cerkwi – Jego Eminencja Metropolita Sawa.

08.06. [Poniedziałek] – POCZĄTEK POSTU PIOTROWEGO.

14.06. [Niedziela II po Pięćdziesiątnicy] –

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH ZIEMI RUSKIEJ.

Św. św. Ojców z Góry Atos.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………………………………… 900
21.06. [Niedziela III po Pięćdziesiątnicy] –

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH ZIEMI BIAŁORUSKIEJ, PSKOWSKIEJ, NOWOGRODZKIEJ.

WASILKOWSKIEJ IKONY MATKI BOŻEJ.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma we Włodawie ………………………………………….. 900

24/25.06. [Środa-Czwartek] – ŚW. ONUFREGO WIELKIEGO (IV).

Święto w Monasterze w Jabłecznej.

 

28.06. [Niedziela IV po Pięćdziesiątnicy] – Proroka Amosa (VIII w. przed n. Ch.)

– Liturgia św. Jana Chryzostoma we Włodawie …………………………………………. 900

Serdecznie zapraszamy!

Telefon kontaktowy: ks. Jerzy Ignaciuk  503099788

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.cerkiew.wlodawa.pl

» 08-05-2015 r.

INFORMACJA O NABOŻEŃSTWACH

MAJ

03.05. [Niedziela IV po Wielkanocy] – O PARALITYKU
– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………….………..……………….. 900

– Nabożeństwo w Uhrusku ………………………………………………… 1130

 

05.05. [Wtorek] – Wieczorne nabożeństwo z Akatystem Wielkiemu Męczennikowi i Zwycięscy Jerzemu …………. 1700

 

06.05 [Środa] – Połowa Okresu Pięćdziesiątnicy.

Wielkiego Męczennika i Zwycięscy Jerzego (303)

Święto Parafialne w Choroszczynce

 

10.05. [Niedziela V po Wielkanocy] – O SAMARYTANCE.

ŚWIĘTO PARAFIALNE W BIAŁEJ PODLASKIEJ

– Akatyst z Molebniem do Matki Bożej „Ikony Matki Bożej Trójrękiej/Trojeruczycy” we Włodawie ……..1700

 

17.05. [Niedziela V po Wielkanocy] –  O ŚLEPCU.

Męczennicy Pelagii (290).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………….………..…………………… 900

– Nabożeństwo w Uhrusku …………………………………………… 1130

– Akatyst z Molebniem do Matki Bożej „Ikony Matki Bożej Nieupiwajemaja Czasza” .………………… 1700

20.05. [Środa] –  Zakończenie Święta Paschy.

Żyrowieckiej Ikony Bogurodzicy (1470).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ..…………….………..…………….. 1000

 

21.05. [Czwartek] – ŚWIĘTO WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.

Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa.

Święto parafialne w Parafii Prawosławnej w Sławatyczach.

 

22.05. [Piątek] – Proroka Izajasza (VIII przed n. Ch.).

Przeniesienie relikwii św. Mikołaja z Myry Licyjskiej do Barii.

Męczennika Krzysztofa (250).

Święto parafialne w Zabłociu.

 

24.05. [Niedziela VII po Wielkanocy] –

ŚW. ŚW. OJCÓW I SOBORU POWSZECHNEGO.

ŚW. ŚW. RÓWNYCH APOSTOŁOM CYRYLA I METODEGO, NAUCZYCIELI SŁOWIAN.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………….………..………………….900

 

30.05. [Sobota Rodzicielska/ przed świętem Trójcy Świętej] –

WSPOMNIENIE ZMARŁYCH.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma i Panichida …………….………..…. 1000

 

31.05. [Niedziela VIII po Wielkanocy] –

DZIEŃ ŚWIĘTEJ TRÓJCY. PIĘĆDZIESIĄTNICA.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………….………..….. 900

– Nabożeństwo w Uhrusku ……………………………………………. 1130

-Wieczernia z czytaniem modlitw „kolenoprikłoniennych” ………….. 1700

 

01.06. [Poniedziałek] – DZIEŃ ŚWIĘTEGO DUCHA.

Święto parafialne w Kodniu. Tydzień ciągły – bez postu.

07.06. [Niedziela] –

ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ZIEMI CHEŁMSKIEJ I PODLASKIEJ.

Uroczystości w Cerkwi Prokatedralnej w Chełmie.

» 01-04-2015 r.

Rekolekcje wielkopostne duchowieństwa dekanatu chełmskiego

W tym roku rekolekcje duchowieństwa dekanatu chełmskiego odbyły się 26 marca (czwartek piątego tygodnia Wielkiego Postu) w cerkwi Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy we Włodawie. Miało to swój symboliczny wymiar, ponieważ każdy z duchownych mógł przystąpić do tak ważnego sakramentu jakim jest spowiedź, mając w pamięci głębokie słowa kanonu pokutnego św. Andrzeja z Krety.

O godz. 9 rano w cerkwi zebrali się wszyscy duchowni dekanatu chełmskiego. Dekanalny spowiednik – ks. prot. Jerzy Ignaciuk przeczytał modlitwy przed spowiedzią, a następnie każdy z duchownych zrzucał brzemię swoich grzechów przy brzmieniu słów modlitw i kanonów przygotowujących do kolejnego sakramentu – św. Eucharystii. Liturgia uprzednio poświęconych Darów celebrowana była przez dziekana dekanatu chełmskiego ks. mitrata Jana Łukaszuka przy współudziale: ks. prot. Jerzego Ignaciuka z Włodawy, ks. prot. Adama Weremijewicza z Chełma, ks. prot. Tomasza Łotysza z Horostyty oraz ks. protodiakona Wadima Sztemburskiego z Chełma.

W homilii skierowanej do kapłanów i zgromadzonych na nabożeństwie wiernych ks. Adam Weremijewicz podkreślił znaczenie duchowego wymiaru Wielkiego Postu oraz roli, jaką pełni on w przygotowaniu nas do przyjęcia Zmartwychwstałego Chrystusa. Spowiedź w swej istocie to misterium uzdrowienia poprzez które Bóg ogarnia Swą miłością pokutującego, upadłego chrześcijanina, przebacza mu i jednoczy go z Cerkwią.

Po zakończeniu Liturgii podczas posiłku przedłużono tematyczne rozważania względem sakramentów i Wielkiego Postu wysłuchując referatu wygłoszonego przez ks. dziekana Jana Łukaszuka pt. Praktyka spowiedzi przed Eucharystią św. w świetle wczesnochrześcijańskich dokumentów liturgicznych. Prelegent zwrócił uwagę na aktywny udział wiernych wczesnochrześcijańskiej Cerkwi we wspólnocie eucharystycznej oraz na znaczenie spowiedzi w życiu liturgicznym. Śledząc historię rozwoju nabożeństwa pierwszych wieków chrześcijaństwa i analizując wczesnochrześcijańskie dokumenty liturgiczne należy stwierdzić, że w Cerkwi pierwszych wieków wszyscy wierni uczestniczący we wspólnocie modlitewnej podczas liturgii przystępowali do św. Eucharystii po uprzednim oczyszczeniu swego sumienia podczas spowiedzi. Jednakże ten, kto nie był godzien przystąpić, opuszczał dalszą część nabożeństwa. Przytoczone teksty Pisma Świętego oraz wypowiedzi św. Ojców uwidoczniły, jak ważną rolę w życiu chrześcijanina pełni spowiedź oraz jak wielka odpowiedzialność spoczywa na kapłanie.

Na zakończenie rekolekcji dziekan Okręgu Chełmskiego, ks. mitrat Jan Łukaszuk podziękował za przygotowanie całokształtu howienija miejscowemu proboszczowi życząc wszystkim duchownym i zebranym łask Bożych na kolejne dni Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia i przygotowania do spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem.

ks. Jerzy Ignaciuk

» 31-03-2015 r.

INFORMACJA O NABOŻEŃSTWACH

KWIECIEŃ

04.04. [Sobota Łazarza] –WSKRZESZENIA ŚW. ŁAZARZA
– Rekolekcje dzieci i młodzieży Dekanatu Chełmskiego w HOROSTYCIE.
Uczestnictwo w Sakramentach Pokajanija ( Spowiedzi ) i Eucharystii………900

 

05.04. [Niedziela VI Palmowa] – WEJŚCIE PANA DO JEROZOLIMY

– Nabożeństwo poświęcenia palm……………………………….…………….845

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………….………..….. 900

 

07.04 [Wielki Wtorek] –

ŚWIĘTO ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

– Liturgia św.  Bazylego Wielkiego z wieczerni..……………………………. 1000

 

08.04. [Wielka Środa] –SAKRAMENT JELEOŚWIASZCZENIJA
– Namaszczenia chorych Olejami Świętymi W CHEŁMIE ( Prokatedra ) ..…..1700

 

09.04. [Wielki Czwartek] –  WSPOMNIENIE MISTYCZNEJ WIECZERZY

– Liturgia św.  Bazylego Wielkiego z wieczerni..………………………….….. 900

-„STRASTI” – JUTRZNIA z czytaniem 12-tu Ewangelii Pasyjnych……….. 1700

 

10.04. [Wielki Piątek] –  WSPOMNIENIE MĘKI PAŃSKIEJ. Ścisły Post.

– WIECZERNIA z wyniesieniem „Płaszczenicy” – Całunu …………….….. 1700

 

11.04. [Wielka Sobota] – JUTRZNIA WIELKIEJ SOBOTY……………….. 700

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego z Wieczernii
– Po Liturgii – Błogosławieństwo Chleba i Wina, poświęcenie pokarmów.

 

PASCHA CHRYSTUSOWA – ZMARTWYCHWSTANIE PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

– Połunosznica z Kanonem Wielkiej Soboty…………………………………2330

 

12.04. [Niedziela Wielkanocna] – UTRENIA PASCHALNA ( JUTRZNIA )

– Liturgia Paschalna św. Jana Chryzostoma z poświęceniem „Artosa”

(Chleb wielkanocny) i pokarmów ……….…………….………………..….. 2400

 

TYDZIEŃ PASCHALNY

13.04. [PONIEDZIAŁEK PASCHY]

– Liturgia św. Jana Chryzostoma…………………..…………………….….. 1000

 

14.04. [WTOREK PASCHY] – IKONY MATKI BOŻEJ IWERSKIEJ
-Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………..…………………..…….…. 1000

 

19.04. [Niedziela II po Wielkanocy] – ANTYPASCHA. O TOMASZU

– Cmentarz Prawosławny we wsi Kobylica (Uhrusk)

Wspominki zmarłych przy grobach……………………………………………. 800

 

– Liturgia św. Jana Chryzostoma w UHRUSKU

z Panichidą Paschalną………………………………………………………… 900

 

– Cmentarz Prawosławny w Siedliszczu

(panichida i wspominki zmarłych przy grobach)……………………………..1100

 

– Cmentarz Prawosławny w Kosyniu

(panichida i wspominki zmarłych przy grobach)……………………………..1230

 

– Cmentarz Prawosławny w Uhninie

(panichida i wspominki zmarłych przy grobach)………………………………………1400

 

– Cmentarz Prawosławny w Wyryki Wola

(panichida i wspominki zmarłych przy grobach) …………………………….1530

 

– Cmentarz Prawosławny w Wyryki Adampol

(panichida i wspominki zmarłych przy grobach)..……………………………1630

 

26.04. [Niedziela III po Wielkanocy] –

ŚWW. NIEWIAST MIRRO (WONNOŚCI) NIOSĄCYCH

ORAZ JÓZEFA Z ARYMATEI I NIKODEMA

– Liturgia św. Jana Chryzostoma we Włodawie………………………………. 900

z Panichidą Paschalną

– Cmentarze we Włodawie i Orchówku (wspominki zmarłych przy grobach)……1100

– Prawosławny Cmentarz w Sobiborze

(Panichida Paschalna i wspominki zmarłych przy grobach)……..…………1400

» 17-02-2015 r.

UROCZYSTOŚCI W LUBLINIE

15 lutego, w niedzielę mięsopustną w katedrze w Lublinie odbyły się uroczystości związane z zakończeniem jubileuszowego roku poświęconego 25-leciu restytucji Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. W tym dniu w zastępstwie ordynariusza diecezji arcybiskupa Abla, którego stan zdrowia oraz hospitalizacja nie pozwoliły uczestniczyć w świątecznej liturgii przewodniczył ks. Andrzej Łoś, sekretarz diecezji.

W uroczystym nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz na czele z Wojewodą lubelskim Wojciechem Wilkiem, wiceprezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Komorskim oraz kanclerzem Politechniki Lubelskiej Wiesławem Sikorą.
W homilii, z którą zwrócił się do zebranych główny celebrans, przypomniał o ważnym momencie w jakim przygotowuje nas Cerkiew do wiosny duchowej, podkreślając przypowieść o Sądzie ostatecznym i jego znaczenie dla każdego chrześcijanina. Upomniał, iż Chrystus przyjdzie sądzić ludzi nie z jawnie wyrządzonego zła lecz przede wszystkim z niezadbanego dobra.

Po zakończonej liturgii w cerkwi Przemienienia Pańskiego, Wojewoda lubelski Wojciech Wilk w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polski z okazji długoletniej i ofiarnej posługi duszpasterskiej na Lubelszczyźnie oraz 25-lecia Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w dowód uznania najstarszym czynnym duchownym wręczył odznaczenia państwowe. Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni: ks. Andrzej Łoś (złotym), ks. Andrzej Pugacewicz (srebrnym), ks. Witalis Charkiewicz i ks. Mirosław Wiszniewski (brązowym). Duchowni posługujący od czasu z przed erygowania diecezji oraz pracownicy świeccy otrzymali Medal za Długoletnią Służbę: ks. Włodzimierz Klimiuk, ks. Jan Łukaszuk, ks. Jerzy Ignaciuk (złoty), ks. Jan Dmitruk, Mirosław Czapkowicz (srebrny) i Grzegorz Szwed (brązowy).

Po wyjściu ze świątyni, każdy z uczestników niedzielnego nabożeństwa otrzymał książkę autorstwa władyki Abla pt. Skarb wiary w sercu otwartym… Być prawosławnym chrześcijaninem we współczesnym świecie, która zawiera zbiór orędzi powstałych na przestrzeni 25 lat biskupstwa autora.

Również tego dnia, wojewoda lubelski odwiedził ordynariusza diecezji, arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla w szpitalu, życząc rychłego powrotu do pełni zdrowia.

Pobrano z cerkiew.pl

» 04-02-2015 r.

INFORMACJA O NABOŻEŃSTWACH

LUTY

 

01.02. [Niedziela O CELNIKU I FARYZEUSZU] –

ŚW. MAKAREGO WIELKIEGO (390-391)

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………………………………900

 

08.02. [Niedziela O SYNU MARNOTRAWNYM] –

SOBÓR ŚW. MĘCZENNIKÓW I WYZNAWCÓW ROSYJSKICH.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ……………………………………………………………900

 

12.02. [Czwartek] – SOBÓR TRZECH WIELKICH HIERARCHÓW I NAUCZYCIELI KOŚCIOŁA:
BAZYLEGO WIELKIEGO, GRZEGORZA TEOLOGA I JANA CHRYZOSTOMA.

(40 dzień zm. Nadzieji Andrejuk).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………………………… 1000

 

14.02. [SOBOTA RODZICIELSKA /MIĘSOPUSTNA/] – MODLITWY ZA ZMARŁYCH.

Wigilia święta Spotkania Pańskiego.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma i Panichida ……..………………………………… 1000

 

15.02. [Niedziela O SĄDZIE OSTATECZNYM] – ŚWIĘTO SPOTKANIA PAŃSKIEGO

– Poświęcenie świec na Święto Spotkania Pańskiego …………………………….. 900

– Liturgia św. Jana Chryzostoma

Tydzień ciągły – bez postu (maslenica).

22.02. [Niedziela PRZEBACZANIA WIN. / SEROPUSTNA/] –

Wspomnienie wypędzenia Adama z Raju.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………………………….. 900

– Wieczernia z obrzędem przebaczenia win (czinom proszczenija)

POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU

23.02. [Poniedziałek] – CZYTANIE WIELKIEGO KANONU ŚW. ANDRZEJA Z KRETY………………………….. 1600

24.02. [Wtorek] – CZYTANIE WIELKIEGO KANONU ŚW. ANDRZEJA Z KRETY………….……………………….. 1600

25.02. [Środa] – CZYTANIE WIELKIEGO KANONU ŚW. ANDRZEJA Z KRETY…………………………………….. 1600

26.02. [Czwartek] – CZYTANIE WIELKIEGO KANONU ŚW. ANDRZEJA Z KRETY……………………………….. 1600

27.02. [Piątek] – LITURGIA UPRZEDNIO POŚWIĘCONYCH DARÓW
z modlitewnym kanonem do wielkiego męczennika
Teodora Tyrona (Rycerza) oraz błogosławieństwo „KOLIWA”………….1600

» 04-02-2015 r.

Choinka parafialna we Włodawie

Tradycją parafii prawosłwawnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Włodawie jest choinka dla dzieci i młodzieży. W tym roku spotkanie, którego organizatorami byli proboszcz parafii – ks. Jerzy Ignaciuk wraz z matuszką Anną, odbyło się w niedzielę 25 stycznia 2015 r.

Tuż po nabożeństwie w cerkwi, dzieci wraz z rodzicami udały się na świetlicę parafialną, by przy wspólnym stole dopełnić bożonarodzeniowej tradycji. Słodkiemu poczęstunkowi towarzyszył śpiew tradycyjnych kolęd prawosławnych, który zintegrował zebranych. Odbył się również konkurs plastyczny oraz quiz wiedzy o prawosławiu, a każde z dzieci wylosowało drobny upominek.

O najmłodszych nie zapomniał też św. Mikołaj. W tym roku ba jego pomocnika wyznaczono jednego z najmłodszych parafian – Mikołaja, ktory wspólnie z proboszczem rozdał prezenty wszystkim dzieciom.

Anna Świderska