Informacja o nabożeństwach – styczeń 2022

02.01. [Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy] – PRZED ŚWIĘTEM NARODZENIA CHRYSTUSA, ŚWIĘTYCH OJCÓW.

Przedświęcie Narodzenia Chrystusa. Męcz. Ignacego Teofora (107), św. Jana Kronsztadzkiego (1908).

– Sakrament POKAJANIJA – SPOWIEDŹ ……………………………………. 800

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…. 1000

 

06.01. [Czwartek] – WIGILIA ŚWIĘTA NARODZENIA CHRYSTUSA.

ŚCISŁY POST.

 

07.01. [Piątek] – ŚWIĘTO NARODZENIA PANA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

– Wielkie Powieczerze i Jutrznia świąteczna …………………………..…. 800

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego

 

Od 7 stycznia do 18 stycznia –

„świąteczne dni” – nie ma postu w środy i piątki.

 

08.01. [Sobota po święcie Narodzenia Chrystusa] – SOBÓR NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY.

Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej i „Ratunek zagubionych”.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..….1000

 

09.01. [Niedziela XXIX po Pięćdziesiątnicy] – PO ŚWIĘCIE NARODZENIA CHRYSTUSA.

ŚW. ŚW. JÓZEFA SPRAWIEDLIWEGO, DAWIDA KRÓLA I JAKUBA, BRATA PAŃSKIEGO.  APOSTOŁA I PIERWSZEGO MĘCZENNIKA STEFANA (34).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….…..1000

 

 

14.01. [Piątek] –  ŚWIĘTO OBRZEZANIA PAŃSKIEGO. ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO(379) I JEGO MATKI ŚW. EMILII (IV).

NOWY ROK.

– Liturgia św. Bazylego Wielkiego i Molebień …………….……………1000

 

16.01. [Niedziela XXX  po Pięćdziesiątnicy] – PRZED ŚWIĘTEM OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.

Proroka Malachiasza (400 r. przed n. Ch.)

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…. 1000

 

18.01. [Wtorek] – WIGILIA ŚWIĘTA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.

DZIEŃ POSTNY.

 

19.01. [Środa] –  ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. CHRZEST PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma …………………………………………..…. 1000

Z HAGIASMĄ – WIELKIM POŚWIĘCENIEM WODY.

 

23.01. [Niedziela XXXI  po Pięćdziesiątnicy] – PO ŚWIĘCIE OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.

Św. Grzegorza, Bpa Nyssy.

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….…..1000

 

 

30.01. [Niedziela XXXII po Pięćdziesiątnicy] –  ŚWIĘTEGO ANTONIEGO WIELKIEGO (356).

– Liturgia św. Jana Chryzostoma ………………………………………….…..1000

 

Serdecznie zapraszamy!
Telefon kontaktowy: 503099788